Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

pgdsathay
pgdsathay 16/04/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2022 giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2022 – 2023.

Với mẫu phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 năm 2022 – 2023 dưới đây thầy cô sẽ dễ dàng xây dựng phân phối chương trình, lên kế hoạch giảng dạy môn học cho phù hợp với trường mình. Vậy dưới đây là mẫu phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây nhé.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 Kết nối tri thức

Tuần

Tiết

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Chủ đề 1: Phát huy truyền thống của nhà trường

12

1

SHDC: Khai giảng năm học và tìm hiểu nội quy của nhà trường

1

Tuần 1

2

HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu nội quy của trường, lớp, quy định của cộng đồng và biện pháp thực hiện, Tìm hiểu truyền thống nhà trường.

1

3

SHL: Xây dựng nội quy lớp học và biện pháp thực hiện

1

4

SHDC: Chung tay phát huy truyền thống nhà trường.

1

Tuần 2

5

HĐGD theo chủ đề: Thực hiện nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng. Giáo dục truyền thống của nhà trường.

1

6

SHL: Chia sẻ về việc thực hiện nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng.

1

Tuần 3

7

SHDC: Giao lưu với những tấm gương tích cực tham gia hoạt động chung.

1

8

HĐGD theo chủ đề: Thực hiện một số biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tư rèn luyện bản thân để thực hiện tốt các quy định chung

1

9

SHL: 3. Ý nghĩa của giáo dục truyền thống nhà trường và hành động phát huy truyền thống.

1

10

SHDC:Biểu diễn văn nghệ ca ngợi mái trường thân yêu.

1

Tuần 4

11

SH theo CĐ: Thực hiện một số biện pháp thu hút các bạn vào hoạt động chung. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự rèn luyện bản thân để thực hiện tốt các hoạt động chung.

1

12

SHL: Chia sẻ về việc thực hiện các biện pháp thu hút học sinh tham gia hoạt động.

1

Đánh giá chủ đề 1

Chủ đề 2: Khám phá bản thân

6

Tuần 5

13

SHDC: Hoạt động khám phá bản thân “Tôi là ai”

1

14

HĐGD theo chủ đề: Xác định tính cách của bản thân. Tìm hiểu về điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực. Tìm hiểu về quan điểm sống.

1

15

SHL: Chia sẻ kế hoạch của rèn luyện tính cách của bản thân./Chia sẻ kết quả rèn luyện tính cách và điều chỉnh tư duy của bản thân theo hướng tích cực.

1

16

SHDC: Diễn đàn HS về chủ đề “Mục đích học tập của HS THPT”.

1

Tuần 6

17

HĐGD theo chủ đề: Lập và thực hiện kế hoạch rèn luyện phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân. Điều chỉnh tư duy của bản thân theo hướng tích cực. Rèn luyện tính cách và tư duy tích cực của bản thân. Thể hiện quan điểm sống của bản thân.

1

18

SHL: Chia sẻ quan điểm sống của bản thân.

– Đánh giá chủ đề 2

1

Chủ đề 3: Rèn luyện bản thân

15

Tuần 7

19

SHDC: Giao lưu “Đối thoại tuổi 16”

1

20

HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu biểu hiện của người có trách nhiệm. Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó.

1

21

SHL: Chia sẻ về những việc làm thể hiện trách nhiệm, tự chủ, tự trọng, ý chí vượt khó đã có ở bản thân.

1

22

SHDC: Giao lưu “Tấm gương vượt khó”.

1

Tuần 8

23

HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu biểu hiện của người có tư duy phản biện. Tìm hiểu về kế hoạch tài chính cá nhân.

1

24

SHL: Chia sẻ những khó khăn cần vượt qua và những hành động vượt khó cần thực hiện.

1

Tuần 9

25

SHDC: Diễn đàn” Tư duy trong thế giới đa chiều”.

1

26

Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I

1

27

SHL: Chia sẻ kết quả rèn luyện tư duy phản biện.

1

28

SHDC: Tranh biện “Thuốc lá điện tử và thanh niên”

1

Tuần 10

29

HĐGD theo chủ đề: Thực hành thể hiện trách nhiệm, tự chủ, tự trọng, ý chí vượt khó. Rèn luyện tư duy phản biện Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân của bản thân.

1

30

SHL: Đánh giá giữa kì I

1

Tuần 11

31

SHDC: Diễn đàn “Tài chính cá nhân – cần thiết và mong muốn”

1

32

HĐGD theo chủ đề: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân của bản thân. Rèn luyện trách nhiệm, tự chủ, tự trọng, ý chí vượt khó trong việc thực hiện mục tiêu của bản thân.

1

33

SHL: Đánh giá chủ đề 3.

1

Chủ đề 4: Chủ động tự tin trong học tập và giao tiếp

9

Tuần 12

34

SHDC: Diễn đàn “Sử dụng mạng xã hội tích cực trong học tâp”.

1

35

HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu biểu hiện của chủ động trong các môi trường học tập, giao tiếp. Tìm hiểu biểu hiện của tự tin, thân thiện trong giao tiếp. Thể hiện sự chủ động học tập, giao tiếp trong các môi trường.

1

36

SHL: Phản hồi kết quả vận dụng về chủ động trong các môi trường học tập, giao tiếp khác nhau.

1

37

SHDC: Giao lưu truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.

1

Tuần 13

38

HĐGD theo chủ đề: Thực hành giao tiếp, ứng xử tự tin, thân thiện với bạn bè trong trường học. Thực hành xin tiến ứng xử giao tiếp trong các mốiquan hệ, giao tiếp trong các môi trường. Rèn luyện tính chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp.

1

39

SHL: Chia sẻ kết quả thể hiện sự tự tin, thân thiện với bạn bè, thầy cô trong các tình huống giao tiếp, ứng xử.

1

40

SHDC: Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp — Nói không với Bạo lực học đường”

1

Tuần 14

41

HĐGD theo chủ đề: Thực hành ứng xử phù hợp

trong giao tiếp ở gia đình.

1

42

SHL: Chia sẻ kết quả thực hiện ứng xử phù hợp trong các tình huống giao tiếp khác nhau ở gia đình.

– Đánh giá chủ đề 4

1

Chủ đề 5: Trách nhiệm với gia đình

6

43

SHDC: Diễn đàn “Trách nhiệm với gia đình”

1

Tuần 15

44

HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu về trách nhiệm với gia đình. Thể hiện trách nhiệm với gia đình.

1

45

SHL: Chia sẻ suy nghĩ và việc làm thể hiện trách nhiệm với gia đình.

1

46

SHDC: Giao lưu với những tấm gương thành công về phát triển kinh tế gia đình.

1

Tuần 16

47

HĐGD theo chủ đề: Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động lao động trong gia đình. Đề xuất biện pháp phát triển kinh tế gia đình, lập kế hoạch và thực hiện. Thực hiện trách nhiệm với gia đình.

1

48

SHL: Phản hồi kết quả thực hiện kế hoạch lao động và biện pháp phát triển kinh tế gia đình.

– Đánh giá chủ đề 5.

1

Chủ đề 6: Tham gia xây dựng cộng đồng

9

Tuần 17

49

SHDC: Diễn đàn “ Mở rộng quan hệ xã hội và thu hút cộng đồng vào hoạt động xã hội”.

1

50

HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào hoạt động xã hội/ Xác định nội dung cần tuyên truyền trong cộng đồng về văn hoá ứng xử nơi công cộng. Thực hiện biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào hoạt động xã hội.

1

51

SHL: Chia sẻ về biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào hoạt động xã hội.

1

52

SHDC: Toạ đàm về văn hoá ứng xử trong cộng đồng.

1

53

Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I

1

Tuần 18

54

SHL: Phản hồi kết quả tuyên truyền văn hoá ứng xử nơi công cộng.

1

55

SHDC: Giao lưu với những tấm gương tích cực trong hoạt động phát triển cộng đồng.

1

Tuần 19

56

HĐGD theo chủ đề: Lập kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hoá ứng xử nơi công cộng. Thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hoá ứng xử nơi công cộng. Tham gia kết nối cộng đồng. Đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng của bản thân.

1

57

SHL: Trao đổi về kết quả hoạt động phát triển cộng đồng.

Đánh giá chủ đề 6

1

Chủ đề 7: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

6

Tuần 20

58

SHDC: Biểu diễn văn nghệ “Cảnh quan thiên nhiên bên tôi”.

1

59

HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu về hành vi, việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên của tổ chức cá nhân. tìm hiểu về hoạt động tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Nhận xét, đánh giá hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

1

60

SHL: Chia sẻ về những nhận xét, đánh giá hành vi, việc làm của cá nhân, tổ chức trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

1

Tuần 21

61

SHDC: Diễn đàn “Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương”.

1

62

HĐGD theo chủ đề: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên địa phương. Tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

1

63

SHL: Phản hồi về kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

1

Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường tự nhiên

9

Tuần 22

64

SHDC: Kịch tương tác “Táo Môi trường chầu trời”.

1

65

HĐGD theo chủ đề: Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương:

– Khảo sát đánh giá thực 1 trạng.

– Đánh giá tác động của con người tới môi trường tự nhiên.

– Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên.

– Lập kế hoạch thực hiện giải pháp.

1

66

SHL: Chia sẻ kết quả khảo sát thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương.

1

Tuần 23

67

SHDC: Triển lãm “Thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương”.

1

68

HĐGD theo chủ đề: Thuyết trình về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.

1

69

SHL: Chia sẻ về kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương.

1

Tuần 24

70

SHDC: Thi tuyên truyền viên giỏi về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương.

1

71

HĐGD theo chủ đề: Thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên. Thực hiện bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương.

1

72

SHL: Chia sẻ kết quả thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương.

– Đánh giá chủ đề 8

1

Chủ đề 9: Tìm hiểu nghề nghiệp

12

Tuần 25

73

SHDC: Toạ đàm về xu hướng nghề nghiệp hiện nay.

1

74

HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương.

75

SHL: Chia sẻ về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương.

1

76

SHDC: Diễn đàn“Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo”.

1

Tuần 26

77

HĐGD theo chủ đề: Xác định cách tìm hiểu các thông tin về nghề nhóm nghề em quan tâm ở địa phương.

1

78

SHL: Chia sẻ kết quả rèn luyện năng lực của bản thân theo yêu cầu của nghề ở địa phương.

1

79

SHDC: Ngày hội trải nghiệm, hướng nghiệp.

1

Tuần 27

80

Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II

1

81

SHL: Trình bày kế hoạch trải nghiệm nghề ở địa phương.

1

Tuần 28

82

SHDC: Giao lưu tìm hiểu nghề nghiệp.

1

83

HĐGD theo chủ đề: Lập kế hoạch và thực hiện trải nghiệm nghề ở địa phương. Rèn luyện bản thân theo yêu cầu của nghề em quan tâm.

1

84

SHL: Chia sẻ cảm nhận, những điều học hỏi được qua các hoạt động trải nghiệm nghề ở địa phương.

Đánh giá chủ đề 9

1

Chủ đề 10: Tìm hiểu bản thân để chọn nghề phù hợp

9

Tuần 29

85

SHDC: “Chọn nghề phù hợp cho tương lai”.

1

86

HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu yêu cầu của việc chọn nghề phù hợp. Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

1

87

SHL: Chia sẻ được cảm nhận, những điều học hỏi được qua tìm hiểu về việc chọn nghề phù hợp.

1

88

SHDC: Giao lưu với học sinh thành đạt của trường.

1

Tuần 30

89

HĐGD theo chủ đề: Đánh giá sự phù hợp của bản thân với nghề/ nhóm nghề định lựa chọn.

1

90

SHL: Chia sẻ cảm nhận và những điều học hỏi được qua tham gia Sinh hoạt dưới cờ và đánh giá sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn.

1

91

SHDC: Giao lưu với người lao động giỏi, học hỏi nghệ nhân làng nghề.

1

Tuần 31

92

HĐGD theo chủ đề: Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp.

1

93

SHL: Phản hồi kết quả tìm hiểu và rèn luyện bản thân theo những phẩm chất, năng lực của nghề định chọn.

– Đánh giá chủ đề 10

1

Chủ đề 11: Lập kế hoạch học tập rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp

9

94

SHDC: Tìm hiểu hệ thống đào tạo nghề nước ta.

1

Tuần 32

95

HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo nghề liên quan đến nghề định lựa chọn. Tìm hiểu cách lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo nghề nhóm nghề lựa chọn. Trình bày một số thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo nghề em định chọn.

1

96

SHL: Phản hồi kết quả hề tìm hiểu trường đào tạo nghề em định lựa chọn.

1

97

SHDC: Ngày hội tư vấn hướng nghiệp học đường.

1

Tuần 33

98

HĐGD theo chủ đề: Thực hành tham vấn chọn nghề và định hướng học tập.

1

99

SHL: Phản hồi kết quả tham vấn ý kiến của thầy cô, gia đình, bạn bè về dự định chọn nghề và định hướng học tập.

1

Tuần 34

100

SHDC: Hùng biện “Hành trang thanh niên lập nghiệp”.

1

101

HĐGD theo chủ đề: Xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân theo nghề/ nhóm nghề lựa chọn. Học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp

1

102

SHL: Phản hồi kết quả thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện theo nhóm nghề định lựa chọn.

1

103

SHDC: Hùng biện “Hành trang thanh niên lập nghiệp”.

1

Tuần 35

104

Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II

1

105

SHL: Tổng kết học kỳ II

1

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post