Kế hoạch dạy học môn Hóa học 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Hóa học 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

pgdsathay
pgdsathay 29/05/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Hóa học 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Kế hoạch dạy học môn Hóa học lớp 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều gợi ý tham khảo để nhanh chóng xây dựng được kế hoạch dạy học cho trường của mình.

Phân phối chương trình Hóa 11 Kết nối tri thức được thực hiện từ năm học 2023 – 2024 theo hướng chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Sau khi giáo viên xây dựng và thực hiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn duyệt. Bên cạnh đó quý thầy cô tham khảo thêm danh mục sách giáo khoa lớp 11.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Hóa học 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình Hóa học 11 năm 2023 – 2024

Cả năm: 35 tuần (70 tiết)

Học kì I: 18 tuần (36 tiết) (2 tiết/tuần)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết) (2 tiết/tuần)

HỌC KÌ I

Tiết 1, 2

Ôn tập đầu năm

Chương 1: SỰ ĐIỆN LI (8 tiết)

Tiết 3

Sự điện li

Tiết 4

Axit- Bazơ – Muối

Tiết 5,6

Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

Tiết 7, 8

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Tiết 9

Luyện tập: Axit-Bazơ-Muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Tiết 10

Kiểm tra 1 tiết

Chương 2: NHÓM NITƠ (11 tiết)

Tiết 11

Nitơ (Không dạy mục VI.2 : HS tự đọc thêm)

Tiết 12, 13

Amoniac và muối amoni (Không dạy hình 2.2; Mục III.2.a bổ sung pthh0 : 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O; Không dạy mục III.2.b)

Tiết 14, 15

Axit nitric và muối nitrat (Không dạy mục B.I.3; Không dạy Mục C, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm )

Tiết 16

Luyện tập: Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ

Tiết 17

Photpho (Mục II không dạy cấu trúc của 2 loại P và các hình 2.10 + 2.11)

Tiết 18

Axit photphoric và muối photphat (Không dạy mục IV.1, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm)

Tiết 19

Phân bón hóa học

Tiết 20

Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng (Không dạy phản ứng nhận biết muối nitrat, BT3: Bỏ PTHH (1) và (2))

Tiết 21

Kiểm tra 1 tiết

Chương 3: NHÓM CACBON (5 tiết)

Tiết 22

Cacbon (mục II.3 và mục VI: Không dạy GV hướng dẫn HS đọc thêm)

Tiết 23, 24

Hợp chất của cacbon

Tiết 25

Silic và hợp chất của silic

Tiết 26

Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Chương 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ (10 tiết)

Tiết 27

Mở đầu về hóa học hữu cơ

Tiết 28, 29

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Tiết 30, 31

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Tiết 32, 33

Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo (Bỏ BT7 + BT8)

Tiết 34, 35

Ôn tập học kì I

Tiết 36

Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Chương 5: HIĐROCACBON NO ( 4 tiết)

Tiết 37, 38

Ankan

Tiết 39, 40

Luyện tập: Ankan

Chương 6: HIĐROCACBON KHÔNG NO (8 tiết)

Tiết 41, 42

Anken

Tiết 43

Ankađien

Tiết 44

Luyện tập: Anken và ankađien

Tiết 45, 46

Ankin

Tiết 47

Luyện tập: Ankin

Tiết 48

Kiểm tra 1 tiết

Chương 7: HIĐROCACBON THƠM- NGUỒN HIĐROCACBON

THIÊN NHIÊN (6 tiết)

Tiết 50, 51, 52

Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (Không dạy B.II)

Tiết 53

Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

Tiết 54, 55

Hệ thống hóa về hiđrocacbon

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL- PHENOL (6 tiết)

Tiết 56, 57

Ancol (mục V.1.b Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm)

Tiết 58

Phenol (mục I.2 Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm; mục II.4 không dạy)

Tiết 59, 60

Luyện tập: Ancol, phenol

Tiết 61

Kiểm tra 1 tiết

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC (9 tiết)

Tiết 62, 63

Anđehit và xeton (Mục A.II.2 : Không dạy phản ứng oxi hóa anđehit bởi O2; Bỏ mục B; Bỏ BT 6.e; BT9)

Tiết 64, 65

Axit cacboxylic

Tiết 66, 67

Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic (Mục I.1: Không dạy định nghĩa Xeton; Không dạy mục I.2.b; Bỏ phần BT1.g)

Tiết 68, 69

Ôn tập học kì II

Tiết 70

Kiểm tra học kì II

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post