Kế hoạch dạy học môn Giáo dục quốc phòng an ninh 10 sách Cánh diều - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục quốc phòng an ninh 10 sách Cánh diều

pgdsathay
pgdsathay 18/04/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục quốc phòng an ninh 10 sách Cánh diều.

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục quốc phòng an ninh 10 sách Cánh diều là tài liệu hữu ích hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy môn giáo dục cầu lông, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Phân phối chương trình môn Giáo dục quốc phòng an ninh lớp 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết kế hoạch dạy học GDQP&AN 10 Cánh diều, mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Giáo dục quốc phòng an ninh 10 sách Cánh diều

Phân phối chương trình GDQPAN 10 sách Cánh diều

TRƯỜNG THPT ………..

TỔ: NN-GDTC-GDQP-CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH, KHỐI LỚP 10

(Năm học 2022 – 2023)

THEO SGK MỚI CÁNH DIỀU

Stt

Tên bài

Số tiết

Thời gian

GHI CHÚ

1

Truyền thống các lượng lượng vũ trang

2

22/8 – 3/9

Học trong lớp

2

Một số nội dung cơ bản của luật quốc phòng và an ninh

2

5/9 – 17/9

Học trong lớp

3

Ma túy và tác hại của ma túy

2

19/9 – 1/10

Học trong lớp

4

Kiểm tra giữa kì

1

3/10 – 8/10

Học trong lớp

5

Đội ngũ từng người không súng

4

10/10 – 5/11

Thực hành

6

Đội ngũ tiểu đội

3

7/11 – 26/11

Thực hành

7

Ôn tập nội dung thi

1

28/11 – 3/12

Lí thuyết – thực hành

8

Kiểm tra cuối kì 1

1

5/12 – 10/12

Lí thuyết –

thực hành

9

Ôn luyện tổng hợp đội ngũ cá nhân và tiểu đội – Tham gia hội thao cấp trường

4

12/12 – 7/1

Thực hành

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post