Kể cho người thân về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kể cho người thân về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài Kể cho người thân về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản.

Hôm nay, Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ cung cấp đến bạn đọc tài liệu Tập làm văn lớp 2: Kể cho người thân về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản, thuộc sách Kết nối tri thức.

Kể cho người thân về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản
Kể cho người thân về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản

Tài liệu gồm 3 đoạn văn mẫu, dành cho các bạn học sinh lớp 2 tham khảo. Mời tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

Bạn đang xem: Kể cho người thân về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản

Kể về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản – Mẫu 1

Trần Quốc Toản là một thiếu niên anh hùng. Giặc Nguyên cho sứ thần giả vờ mượn đường để xâm chiến nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Quốc Toản vô cùng căm giận. Khi biết nhà vua bàn việc dưới thuyền, cậu đã xô lính để xuống thuyền xin vua cho đánh. Nhà vua thấy cậu còn trẻ nên không trách phạt, còn ban cho một quả cam. Khi trở về, Quốc Toản cho mọi người xem thì quả cam đã nát từ bao giờ.

Kể về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản – Mẫu 2

Trần Quốc Toản là một thiếu niên anh hùng, tham gia vào cuộc kháng chiến chống quân Nguyên. Câu chuyện nổi tiếng về Trần Quốc Toản vẫn còn được kể lại. Khi vua Trần Nhân Tông cùng các quan bàn chuyện đánh giặc. Vua thấy Trần Quốc Toản còn trẻ nên không cho vào dự, ban cho một quả cam. Khi trờ về, quả cam trong tay đã nát từ lúc nào không hay. Trần Quốc Toản là tấm gương về lòng dũng cảm.

Kể về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản – Mẫu 3

Trần Quốc Toản là một vị anh hùng nhỏ tuổi. Ông đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống quân Nguyên và hy sinh khi còn rất nhỏ. Câu chuyện về Trần Quốc Toản bóp nát quả cam đến giờ vẫn được lưu truyền. Ông chính là tấm gương về lòng dũng cảm, cùng tinh thần yêu nước.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu Giáo dục

Xem thêm Kể cho người thân về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản

Hôm nay, Phòng GD&DT Sa Thầy sẽ cung cấp đến bạn đọc tài liệu Tập làm văn lớp 2: Kể cho người thân về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản, thuộc sách Kết nối tri thức.

Kể cho người thân về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản
Kể cho người thân về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản

Tài liệu gồm 3 đoạn văn mẫu, dành cho các bạn học sinh lớp 2 tham khảo. Mời tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

Kể về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản – Mẫu 1

Trần Quốc Toản là một thiếu niên anh hùng. Giặc Nguyên cho sứ thần giả vờ mượn đường để xâm chiến nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Quốc Toản vô cùng căm giận. Khi biết nhà vua bàn việc dưới thuyền, cậu đã xô lính để xuống thuyền xin vua cho đánh. Nhà vua thấy cậu còn trẻ nên không trách phạt, còn ban cho một quả cam. Khi trở về, Quốc Toản cho mọi người xem thì quả cam đã nát từ bao giờ.

Kể về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản – Mẫu 2

Trần Quốc Toản là một thiếu niên anh hùng, tham gia vào cuộc kháng chiến chống quân Nguyên. Câu chuyện nổi tiếng về Trần Quốc Toản vẫn còn được kể lại. Khi vua Trần Nhân Tông cùng các quan bàn chuyện đánh giặc. Vua thấy Trần Quốc Toản còn trẻ nên không cho vào dự, ban cho một quả cam. Khi trờ về, quả cam trong tay đã nát từ lúc nào không hay. Trần Quốc Toản là tấm gương về lòng dũng cảm.

Kể về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản – Mẫu 3

Trần Quốc Toản là một vị anh hùng nhỏ tuổi. Ông đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống quân Nguyên và hy sinh khi còn rất nhỏ. Câu chuyện về Trần Quốc Toản bóp nát quả cam đến giờ vẫn được lưu truyền. Ông chính là tấm gương về lòng dũng cảm, cùng tinh thần yêu nước.

Rate this post