Hướng dẫn sử dụng hàm ABS tính giá trị tuyệt đối trong Excel - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hướng dẫn sử dụng hàm ABS tính giá trị tuyệt đối trong Excel

pgdsathay
pgdsathay 16/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Hướng dẫn sử dụng hàm ABS tính giá trị tuyệt đối trong Excel.

Hàm ABS được dùng để tính giá trị tuyệt đối của một số hoặc một phép tính. Cách dùng hàm ABS khá đơn giản và kết quả của các phép tính luôn là một số không âm.

Tải Microsoft Excel 2016/2019 Tải Microsoft Office 2019

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng hàm ABS tính giá trị tuyệt đối trong Excel

Như chúng ta biết giá trị tuyệt đối của một số thực luôn là một số không âm (nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 0). Khi kết quả của hàm là số không âm mới là điều kiện cần để xác nhận kết quả chính xác. Như chúng tôi đã nói cách dùng hàm ABS khá dễ nên thường được sử dụng kết hợp với các hàm khác để tính toán trong Excel.

Video hướng dẫn dùng hàm ABS tính giá trị tuyệt đối trong Excel

Cấu trúc hàm ABS

=ABS(number)

Trong đó: number là số thực cần lấy giá trị tuyệt đối và là tham số bắt buộc.

Chú ý:

  • Giá trị tuyệt đối của 1 số thực bất kì luôn là số không âm.
  • Giá trị tuyệt đối của số 0 là chính nó.

Ví dụ dùng ABS để tính giá trị tuyệt đối

Tính giá trị tuyệt đối của các giá trị trong bảng sau:

Bảng tính giá trị tuyệt đối

Công thức tính tại ô I4 =ABS(H4)

Công thức tính giá trị tuyệt đối
Công thức tính giá trị tuyệt đối

Kết quả nhận được tại ô I4 sẽ là 19

Kết quả tính giá trị theo công thức
Kết quả tính giá trị theo công thức

Tiếp đó hãy đặt con trỏ chuột vào ô I4 cho xuất hiện dấu cộng và kéo xuống phía dưới sao chép công thức tính cho toàn bộ các giá trị trong bảng tính giá trị tuyệt đối của bạn bằng hàm ABS.

Sao chép công thức cho toàn bộ bảng tính
Sao chép công thức cho toàn bộ bảng tính

Bạn có thể quan tâm:

    Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

    Chuyên mục: Tổng hợp

    Rate this post