Học Excel – Bài 25: Thêm hoặc xóa tiêu đề trong biểu đồ - Phòng GD&DT Sa Thầy

Học Excel – Bài 25: Thêm hoặc xóa tiêu đề trong biểu đồ

pgdsathay
pgdsathay 04/01/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Học Excel – Bài 25: Thêm hoặc xóa tiêu đề trong biểu đồ.

Để biểu đồ dễ hiểu hơn, bạn có thể thêm tiêu đề đồ thị & trục. Về cơ bản, tiêu đề cho các trục đều có sẵn. Bạn có thể hiển thị chúng trong đồ thị, bao gồm các trục chiều sâu (chuỗi) ở biểu đồ 3-D. Một số kiểu như đồ thị radar có trục nhưng chúng không hiện tiêu đề. Bạn không thể thêm tiêu đề trục vào những đồ thị không có trục (ví dụ: biểu đồ hình tròn hoặc vành khuyên).

 • Microsoft Excel

Bạn đang xem: Học Excel – Bài 25: Thêm hoặc xóa tiêu đề trong biểu đồ

Thêm hoặc bỏ tiêu đề trong đồ thị ở Microsoft Excel cho Windows

Microsoft Excel trong Office 2011 trở lên

Thêm tên biểu đồ/đồ thị

 1. Trong đồ thị, chọn box Chart Title và nhập tiêu đề.
 2. Chọn + ở góc phải phía trên cùng của đồ thị.
 3. Chọn mũi tên cạnh Chart Title.
 4. Chọn Centered Overlay để đặt tiêu đề trên đồ thị, hoặc More Options để có thêm lựa chọn.
 5. Click chuột phải vào tên đồ thị để định dạng nó bằng các tùy chọn Fill hoặc Outline.

Bỏ tiêu đề biểu đồ/đồ thị

 1. Click vào biểu đồ.
 2. Chọn + ở góc phải phía trên cùng của biểu đồ.
 3. Bỏ tích ô cạnh Chart Title.

Microsoft Excel trong Office 2010

Thêm tên biểu đồ theo cách thủ công

1. Click vào vị trí bất kỳ trong biểu đồ bạn muốn thêm tiêu đề. Thao tác này mở Chart Tools, thêm tab Design, Layout và Format.

2. Trên tab Layout, trong nhóm Labels, click Chart Title.

Tiêu đề biểu đồ trên Excel

3. Click Centered Overlay Title hoặc Above Chart.

4. Trong box Chart Title hiện ở biểu đồ, nhập nội dung bạn muốn. Để bắt đầu dòng mới, nhấn Enter. Để chèn một ngắt dòng click để đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn ngắt dòng, rồi nhấn Enter.

5. Để định dạng văn bản trong box tiêu đề, hãy làm như sau:

 1. Click vào box tiêu đề, rồi chọn nội dung bạn muốn định dạng.
 2. Trên thanh công cụ mini, click các tùy chọn định dạng bạn muốn. Bạn cũng có thể dùng các nút định dạng trên ribbon (tab Home, nhóm Font). Để định dạng toàn bộ tiêu đề, bạn có thể click chuột phải vào nó, click Format Chart Title, rồi click các tùy chọn bạn muốn.
 • Kích thước box tiêu đề được điều chỉnh theo kích thước text. Bạn không thể chỉnh lại kích thước box tiêu đề và text đó. Nó có thể bị cắt ngắn nếu không khớp với kích thước tối đa.
 • Bạn chỉ có thể thêm một tiêu đề cho một biểu đồ. Nếu muốn dùng tiêu đề phụ, bạn có thể vẽ một text box trên biểu đồ đó và di chuyển nó sang vị trí mong muốn (Chart Tools, Layout, Insert group, Text Box).
 • Bạn có thể tự tay di chuyển tiêu đề sang vị trí khác bằng cách kéo box tên sang vị trí mong muốn.

Thêm tiêu đề trục theo cách thủ công

1. Click vào vị trí bất kỳ trong biểu đồ bạn muốn thêm tên trục. Thao tác này mở Chart Tools, thêm tab Design, Layout và Format.

2. Trên tab Layout > nhóm Labels, click Axis Titles.

3. Thực hiện một trong số các tác vụ sau:

 • Để thêm tiêu đề vào trục nằm ngang chính (danh mục), click Primary Horizontal Axis Title, rồi click tùy chọn bạn muốn. Nếu biểu đồ có trục ngang phụ thứ hai, bạn cũng có thể click Secondary Horizontal Axis Title.
 • Để thêm tiêu đề vào trục dọc chính (giá trị), click Primary Vertical Axis Title hoặc Secondary Vertical Axis Title, rồi click tùy chọn bạn muốn. Nếu biểu đồ có trục dọc phụ, bạn cũng có thể click Secondary Vertical Axis Title.
 • Để thêm tiêu đề vào trục chiều cao (chuỗi), click Depth Axis Title, rồi click tùy chọn bạn muốn. Tùy chọn này chỉ có sẵn khi bạn chọn biểu đồ 3-D thực sự chẳng hạn như đồ thị cột 3-D.

4. Trong box Axis Title hiện ở biểu đồ, nhập text bạn muốn. Để bắt đầu dòng mới, nhấn Enter. Để ngắt dòng, click để đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn, rồi nhấn Enter.

5. Để định dạng text trong box tên, hãy làm như sau:

 1. Click box tiêu đề, rồi chọn text bạn muốn định dạng.
 2. Trên thanh công cụ mini, click các tùy chọn định dạng bạn muốn hoặc dùng các nút bấm trên ribbon.

Lưu ý:

 • Nếu chuyển sang kiểu biểu đồ khác mà không hỗ trợ tên trục (như hình tròn), tên trục sẽ không còn được hiển thị. Tên của chúng sẽ hiện lại khi bạn chuyển sang kiểu biểu đồ hỗ trợ tên trục.
 • Các tiêu đề trục phụ sẽ bị mất khi bạn chuyển sang kiểu biểu đồ không hiển thị trục phụ.

Liên kết biểu đồ hoặc trục tới ô trong bảng tính

 1. Trên một biểu đồ, click tên trục hoặc biểu đồ bạn muốn liên kết tới ô trong worksheet.
 2. Trên worksheet, click vào thanh công thức, rồi nhập dấu =.
 3. Chọn ô trên worksheet chứa dữ liệu hay text bạn muốn hiện trong biểu đồ. Bạn cũng có thể nhập tham chiếu tới ô worksheet trong thanh công thức, bao gồm dấu bằng, tên bảng tính được theo sau bởi dấu chấm than: Ví dụ, =Sheet1!F2.
 4. Nhấn Enter.

Xóa tên biểu đồ hoặc trục

1. Click vào vị trí bất kỳ trong biểu đồ để mở Chart Tools, thêm tab Design, Layout và Format.

2. Thực hiện một trong số những tác vụ sau:

 • Để xóa tên biểu đồ, trên tab Layout > nhóm Labels, click Chart Title, rồi click None.
 • Để bỏ tên trục, trên tab Layout > Labels > click Axis Title, click kiểu tên trục bạn muốn bỏ, rồi click None.
 • Để nhanh chóng bỏ một tên trục hoặc biểu đồ, nhấn Delete. Bạn cũng có thể click chuột phải vào tên biểu đồ hoặc trục, sau đó click Delete.
 • Để xóa bỏ tên biểu đồ hoặc trục ngay sau khi thêm chúng, hãy click Undo trên Design, Layout và Format hoặc nhấn Ctrl+Z.

Thêm hoặc bỏ tiêu đề trong đồ thị ở Microsoft Excel cho Mac

Minh họa biểu đồ Excel
1. Tên biểu đồ 2. Tên trục

Microsoft Excel trong Office 2016 trở lên

Thêm tiêu đề đồ thị

 1. Bước này chỉ áp dụng trên Word 2016 cho Mac: Trên menu View > Print Layout.
 2. Click vào biểu đồ, rồi click tab Chart Design.
 3. Click Add Chart Element > Chart Title, rồi click tùy chọn tiêu đề bạn muốn.
 4. Nhập tiêu đề trong Chart Title. Để định dạng tiêu đề, chọn nó, rồi tới tab Home > Font, chọn định dạng mong muốn.

Thêm tiêu đề trục

Bạn có thể thêm tiêu đề từng trục trong biểu đồ. Về cơ bản, các tiêu đề đều có sẵn cho tất cả các trục hiện trong biểu đồ, bao gồm trục chiều cao ở đồ thị 3-D.

Một số biểu đồ có trục nhưng không hiện tiêu đề như kiểu mạng nhện. Các kiểu biểu đồ không có trục sẽ không hiện tiêu đề.

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word 2016 cho Mac: trên menu View > click Print Layout.
 2. Click biểu đồ, rồi chạm tab Chart Design.
 3. Click Add Chart Element > Axis Titles, rồi click một tùy chọn tiêu đề trục.
 4. Nhập text vào box Axis Title.

Microsoft Excel trong Office 2011 trở lên

Thêm tiêu đề

Những bước dưới đây áp dụng cho biểu đồ, đồ thị trong Excel for Mac 2011, Word for Mac 2011 và PowerPoint for Mac 2011.

1. Tới menu View > click Print Layout (chỉ trên Word cho Mac 2011).

2. Click biểu đồ > tab Chart Layout.

3. Trong Labels, click Chart Title, rồi click một lựa chọn mong muốn.

Chọn nhãn mong muốn

4. Chọn text trong box Chart Title, rồi nhập tiêu đề. Chọn Font ở tab Home để định dạng kiểu chữ.

Thêm tiêu đề trục

Thực hiện tương tự 2 bước đầu tiên ở trên. Tới bước 3, thay vì chọn Chart Title, bạn click Axis Titles. Trỏ tới trục muốn thêm tiêu đề và click tùy chọn mong muốn. Chọn text trong box Axis Title, rồi gõ nội dung.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết thêm tên hay tiêu đề cho biểu đồ và các trục liên quan trong Microsoft Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post