Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em (3 mẫu) - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em (3 mẫu)

pgdsathay
pgdsathay 07/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em (3 mẫu).

Hôm nay, Phòng GD&DT Sa Thầy mời bạn đọc tham khảo bài Tập làm văn lớp 2: Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em.

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em

Tài liệu sau đây gồm 3 mẫu dành cho học sinh lớp 2. Hy vọng sẽ giúp cho các bạn học sinh có thêm ý tưởng để hoàn thiện bài viết của mình.

Bạn đang xem: Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em (3 mẫu)

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em – Mẫu 1

Thời gian biểu

Họ và tên: Nguyễn Minh Anh

Lớp: 2A

Trường Tiểu học: Cầu Vồng

Sáng

6 giờ: Ngủ dậy

6 giờ 30 phút: Ăn sáng

7 giờ: Đi học

7 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút: Học bốn tiết ở trường

Trưa

11 giờ 30 phút – 12 giờ: Ăn trưa

12 giờ 15 phút – 14 giờ 30 phút: Ngủ trưa

Chiều

14 giờ 30 phút – 17 giờ: Học ba tiết ở trường

17 giờ: Tan học

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em – Mẫu 2

Thời gian biểu

Họ và tên: Hoàng Đức Anh

Lớp: 2A1

Trường Tiểu học: Hoa Hồng

Sáng

6 giờ 30 phút: Ngủ dậy, Vệ sinh cá nhân

6 giờ 45 phút – 7 giờ: Ăn sáng

7 giờ 15 phút: Đi học

7 giờ 30 phút – 11 giờ: Học các tiết ở trường

Trưa

11 giờ – 11 giờ 30 phút: Ăn trưa

12 giờ – 14 giờ: Ngủ trưa

Chiều

14 giờ – 17 giờ: Học các tiết ở trường

17 giờ: Tan học

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em – Mẫu 3

Thời gian biểu

Họ và tên: Trần Thu Hà

Lớp: 2B

Trường Tiểu học: Nguyễn Du

Sáng

6 giờ: Ngủ dậy, vệ sinh cá nhân

6 giờ 15 phút: Tập thể dục

6 giờ 30 phút: Ăn sáng

7 giờ: Đến trường

7 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút: Học ở trường

Trưa

11 giờ 30 phút – 12 giờ: Ăn trưa

12 giờ 15 phút – 14 giờ 30 phút: Ngủ trưa

Chiều

14 giờ 30 phút – 17 giờ: Học ở trường

17 giờ: Tan học

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu Giáo dục

Xem thêm Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em (3 mẫu)

Hôm nay, Phòng GD&DT Sa Thầy mời bạn đọc tham khảo bài Tập làm văn lớp 2: Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em.

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em

Tài liệu sau đây gồm 3 mẫu dành cho học sinh lớp 2. Hy vọng sẽ giúp cho các bạn học sinh có thêm ý tưởng để hoàn thiện bài viết của mình.

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em – Mẫu 1

Thời gian biểu

Họ và tên: Nguyễn Minh Anh

Lớp: 2A

Trường Tiểu học: Cầu Vồng

Sáng

6 giờ: Ngủ dậy

6 giờ 30 phút: Ăn sáng

7 giờ: Đi học

7 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút: Học bốn tiết ở trường

Trưa

11 giờ 30 phút – 12 giờ: Ăn trưa

12 giờ 15 phút – 14 giờ 30 phút: Ngủ trưa

Chiều

14 giờ 30 phút – 17 giờ: Học ba tiết ở trường

17 giờ: Tan học

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em – Mẫu 2

Thời gian biểu

Họ và tên: Hoàng Đức Anh

Lớp: 2A1

Trường Tiểu học: Hoa Hồng

Sáng

6 giờ 30 phút: Ngủ dậy, Vệ sinh cá nhân

6 giờ 45 phút – 7 giờ: Ăn sáng

7 giờ 15 phút: Đi học

7 giờ 30 phút – 11 giờ: Học các tiết ở trường

Trưa

11 giờ – 11 giờ 30 phút: Ăn trưa

12 giờ – 14 giờ: Ngủ trưa

Chiều

14 giờ – 17 giờ: Học các tiết ở trường

17 giờ: Tan học

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em – Mẫu 3

Thời gian biểu

Họ và tên: Trần Thu Hà

Lớp: 2B

Trường Tiểu học: Nguyễn Du

Sáng

6 giờ: Ngủ dậy, vệ sinh cá nhân

6 giờ 15 phút: Tập thể dục

6 giờ 30 phút: Ăn sáng

7 giờ: Đến trường

7 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút: Học ở trường

Trưa

11 giờ 30 phút – 12 giờ: Ăn trưa

12 giờ 15 phút – 14 giờ 30 phút: Ngủ trưa

Chiều

14 giờ 30 phút – 17 giờ: Học ở trường

17 giờ: Tan học

Rate this post