Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em (3 mẫu) - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em (3 mẫu)

pgdsathay
pgdsathay 07/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em (3 mẫu).

Hôm nay, Phòng GD&DT Sa Thầy mời bạn đọc tham khảo bài Tập làm văn lớp 2: Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em.

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em
Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em

Tài liệu sau đây gồm 3 mẫu dành cho học sinh lớp 2. Hy vọng sẽ giúp cho các bạn học sinh có thêm ý tưởng để hoàn thiện bài viết của mình.

Bạn đang xem: Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em (3 mẫu)

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em – Mẫu 1

Thời gian biểu

Họ và tên: Nguyễn Minh Anh

Lớp: 2A

Trường Tiểu học: Cầu Vồng

Sáng

6 giờ: Ngủ dậy

6 giờ 30 phút: Ăn sáng

7 giờ: Đi học

7 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút: Học bốn tiết ở trường

Trưa

11 giờ 30 phút – 12 giờ: Ăn trưa

12 giờ 15 phút – 14 giờ 30 phút: Ngủ trưa

Chiều

14 giờ 30 phút – 17 giờ: Học ba tiết ở trường

17 giờ: Tan học

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em – Mẫu 2

Thời gian biểu

Họ và tên: Hoàng Đức Anh

Lớp: 2A1

Trường Tiểu học: Hoa Hồng

Sáng

6 giờ 30 phút: Ngủ dậy, Vệ sinh cá nhân

6 giờ 45 phút – 7 giờ: Ăn sáng

7 giờ 15 phút: Đi học

7 giờ 30 phút – 11 giờ: Học các tiết ở trường

Trưa

11 giờ – 11 giờ 30 phút: Ăn trưa

12 giờ – 14 giờ: Ngủ trưa

Chiều

14 giờ – 17 giờ: Học các tiết ở trường

17 giờ: Tan học

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em – Mẫu 3

Thời gian biểu

Họ và tên: Trần Thu Hà

Lớp: 2B

Trường Tiểu học: Nguyễn Du

Sáng

6 giờ: Ngủ dậy, vệ sinh cá nhân

6 giờ 15 phút: Tập thể dục

6 giờ 30 phút: Ăn sáng

7 giờ: Đến trường

7 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút: Học ở trường

Trưa

11 giờ 30 phút – 12 giờ: Ăn trưa

12 giờ 15 phút – 14 giờ 30 phút: Ngủ trưa

Chiều

14 giờ 30 phút – 17 giờ: Học ở trường

17 giờ: Tan học

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu Giáo dục

Xem thêm Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em (3 mẫu)

Hôm nay, Phòng GD&DT Sa Thầy mời bạn đọc tham khảo bài Tập làm văn lớp 2: Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em.

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em
Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em

Tài liệu sau đây gồm 3 mẫu dành cho học sinh lớp 2. Hy vọng sẽ giúp cho các bạn học sinh có thêm ý tưởng để hoàn thiện bài viết của mình.

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em – Mẫu 1

Thời gian biểu

Họ và tên: Nguyễn Minh Anh

Lớp: 2A

Trường Tiểu học: Cầu Vồng

Sáng

6 giờ: Ngủ dậy

6 giờ 30 phút: Ăn sáng

7 giờ: Đi học

7 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút: Học bốn tiết ở trường

Trưa

11 giờ 30 phút – 12 giờ: Ăn trưa

12 giờ 15 phút – 14 giờ 30 phút: Ngủ trưa

Chiều

14 giờ 30 phút – 17 giờ: Học ba tiết ở trường

17 giờ: Tan học

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em – Mẫu 2

Thời gian biểu

Họ và tên: Hoàng Đức Anh

Lớp: 2A1

Trường Tiểu học: Hoa Hồng

Sáng

6 giờ 30 phút: Ngủ dậy, Vệ sinh cá nhân

6 giờ 45 phút – 7 giờ: Ăn sáng

7 giờ 15 phút: Đi học

7 giờ 30 phút – 11 giờ: Học các tiết ở trường

Trưa

11 giờ – 11 giờ 30 phút: Ăn trưa

12 giờ – 14 giờ: Ngủ trưa

Chiều

14 giờ – 17 giờ: Học các tiết ở trường

17 giờ: Tan học

Hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em – Mẫu 3

Thời gian biểu

Họ và tên: Trần Thu Hà

Lớp: 2B

Trường Tiểu học: Nguyễn Du

Sáng

6 giờ: Ngủ dậy, vệ sinh cá nhân

6 giờ 15 phút: Tập thể dục

6 giờ 30 phút: Ăn sáng

7 giờ: Đến trường

7 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút: Học ở trường

Trưa

11 giờ 30 phút – 12 giờ: Ăn trưa

12 giờ 15 phút – 14 giờ 30 phút: Ngủ trưa

Chiều

14 giờ 30 phút – 17 giờ: Học ở trường

17 giờ: Tan học

Rate this post