Hàm SUM trong Excel - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hàm SUM trong Excel

pgdsathay
pgdsathay 29/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Hàm SUM trong Excel.

Hàm SUMhàm tính tổng trong Excel. Ở bài viết này, hãy cùng VietJack tìm hiểu mọi điều cần biết về cách dùng hàm SUM trong Excel nhé!

Hàm SUM trong Excel rất dễ dùng
Hàm SUM trong Excel rất dễ dùng

Cách dùng hàm SUM trong Excel

Hàm SUM trong Microsoft Excel tính tổng của các giá trị được cung cấp. Chúng có thể là số, các tham chiếu ô, phạm vi, dãy chuỗi, hằng số trong kết hợp bất kỳ. Hàm SUM có thể xử lý tới 255 đối số.

Bạn đang xem: Hàm SUM trong Excel

 • Mục đích sử dụng: Tính tổng
 • Giá trị trả về: Tổng của các giá trị được cung cấp
 • Công thức: =SUM (number1, [number2], [number3], …). Trong đó:
  • Number1 – Giá trị tính tổng đầu tiên
  • Number2 – (Tùy chọn) Giá trị tính tổng thứ hai
  • Number3 – (Tùy chọn) Giá trị tính tổng thứ ba
 • Hàm SUM có thể dùng trong Microsoft Excel 2003 trở lên

Lưu ý khi dùng hàm SUM trong Excel

Như đã nói từ đầu, hàm SUM tính tổng các giá trị được cung cấp. Hàm SUM có thể tiếp nhận nhiều đối số dưới dạng số 1, 2, 3… tới 255 số. Các đối số có thể là một hằng số được mã hóa cứng, một tham chiếu ô hoặc một phạm vi. Hàm Excel này tính mọi số được cung cấp. Hàm SUM tự động bỏ qua các ô trống và giá trị text. Điều đó khiến hàm SUM trở nên hữu ích trong việc tính các ô chứa giá trị text.

Ví dụ cách dùng hàm SUM trong Microsoft Excel

Hàm SUM thường được sử dụng với các phạm vi. Ví dụ:

= SUM (A1: A9) // tính tổng 9 ô trong phạm vi A1: A9
= SUM (A1: F1) // tính tổng 6 ô trong phạm vi A1: F1
= SUM (A1: A100) // tính tổng 100 ô trong phạm vi A1: A100

Các giá trị trong tất cả đối số đều được cộng lại với nhau, tương đương công thức sau:

=SUM(A1:A5)
=SUM(A1,A2,A3,A4,A5)
=SUM(A1:A3,A4:A5)

Ở ví dụ trên, công thức trong D12 là:

=SUM(D6:D10) // kết quả là 9.05

Các tham chiếu không cần phải ở cạnh nhau. Ví dụ:

=SUM(A1,F13,E100)

Tính tổng chứa các giá trị text

Hàm SUM tự động bỏ qua các giá trị text mà không trả về thông báo lỗi.

Tóm lại:

 • SUM tự động bỏ qua các ô trống và chứa text.
 • Nếu các đối số chứa lỗi, SUM sẽ trả về thông báo lỗi.
 • SUM có thể xử lý tới 255 đối số.
 • Các đối số có thể là hằng số, phạm vi, tham chiếu ô.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post