Hàm NOT trong Excel - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hàm NOT trong Excel

pgdsathay
pgdsathay 05/01/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Hàm NOT trong Excel.

Hàm NOT trong Excel cũng là một trong số hàm LOGIC được sử dụng phổ biến. Hãy cùng VietJack tìm hiểu mọi điều bạn cần biết về hàm NOT trong Microsoft Excel nhé!

Hàm NOT trong Microsoft Excel

Microsoft Excel Microsoft Excel cho Android Microsoft Excel cho iOS Microsoft Excel Online

Bạn đang xem: Hàm NOT trong Excel

Hàm NOT trong Excel là gì?

Hàm NOT trong Excel trả về kết quả đối lập với giá trị logic được cung cấp. Khi giá trị TRUE, NOT trả về FALSE. Ngược lại, với FALSE, NOT trả về TRUE. Dùng hàm NOT để nghịch đảo giá trị logic.

Ý nghĩa của hàm NOT: Đảo ngược các đối số hoặc kết quả.

Giá trị trả về: Một giá trị logic nghịch đảo.

Công thức: =NOT (logical)

Trong đó:

Logical – Một giá trị hoặc biểu thức logic có thể được đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Lưu ý khi sử dụng hàm NOT trong Excel

Dùng hàm NOT trong Excel để đảo ngược một giá trị hoặc đối số logic:

  • Khi logical là FALSE, NOT trả về TRUE.
  • Khi logical là TRUE, NOT trả về FALSE.

Ví dụ về cách sử dụng hàm NOT trong Excel

Hàm NOT thường được dùng để đảo ngược giá trị của một hàm khác. Ví dụ, nếu ô A1 trống, thì công thức =ISBLANK(A1) sẽ trả về TRUE. NOT có thể được dùng để nghịch đảo kết quả này sang FALSE như sau:

=NOT(ISBLANK(A1))

Về cơ bản, bằng cách thêm NOT, bạn có thể tạo một công thức giống như ISNOTBLANK không tồn tại trong Excel.

Excel chứa hàm ISBLANK, trả về TRUE khi một ô trống:

=ISBLANK(A1) // A1 is blank.

Giá trị của công thức này có thể được đảo ngược bằng cách lồng hàm ISBLANK vào bên trong hàm NOT như sau:

=ISBLANK(A1) // A1 is not blank

Trên đây là công thức và cách dùng cơ bản của hàm NOT trong Excel. Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách dùng hàm logic này trong Microsoft Excel.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post