Hàm LOG trong Excel - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hàm LOG trong Excel

pgdsathay
pgdsathay 28/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Hàm LOG trong Excel.

Hàm LOG trong Microsoft Excel là một hàm toán học hữu ích. Nếu bạn chưa biết cách dùng hàm Excel này, hãy cùng VietJack tìm hiểu nhé!

Công thức hàm LOG trong Excel
Công thức hàm LOG trong Excel

Cách dùng hàm LOG trong Excel

Hàm LOG trong Excel giúp bạn tính giá trị lograrit của một số với cơ số yêu cầu. Nếu không được cung cấp, cơ số mặc định là 10.

Bạn đang xem: Hàm LOG trong Excel

  • Mục đích sử dụng: Tính giá trị logarit của một số
  • Giá trị trả về: Logarit
  • Công thức: =LOG (number, [base]). Trong đó:
    • Number – Số bạn muốn tính giá trị logarit.
    • Base – (tùy chọn) cơ số của logarit. Mặc định là 10.
  • Bạn có thể dùng hàm LOG trong Excel 2003 trở lên.

Lưu ý khi dùng hàm LOG trong Excel

Như đã nói từ đầu, hàm LOG cho bạn giá trị logarit của một số theo cơ số được đưa ra. Nó tính 2 đối số, number và base. Number phải là số thực dương. Đối số base đại diện cho cơ số của logarit. Base tùy chọn và mặc định là 10 nếu không được cung cấp.

Ví dụ cách dùng hàm LOG trong Microsoft Excel

Logarit của 16 với cơ số 2 (lũy thừa của 2 phải được nhân lên bằng 16) là 4:

=LOG(16, 2) // kết quả bằng 4

Logarit của 100 với cơ số 10 (lũy thừa của 10 phải được nhân lên bằng 100) là 2:

=LOG(100,10) // kết quả bằng 2

Do đối số base mặc định là 10, hai công thức dưới đây tương đương với nhau:

=LOG(100,10) // kết quả bằng 2
=LOG(100) // kết quả bằng 2

Hàm LOG10 cũng trả về logarit cơ số 10 của một số:

=LOG10(100) // kết quả bằng 2
=LOG10(1000) // kết quả bằng 3

Lưu ý:

  • Nếu number hoặc base không phải là số, LOG sẽ trả về #VALUE!
  • Hàm LOG10 cũng trả về logarit cơ số 10 của một số

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post