Hàm LN trong Microsoft Excel - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hàm LN trong Microsoft Excel

pgdsathay
pgdsathay 28/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Hàm LN trong Microsoft Excel.

Hàm LN là một hàm Excel hữu ích khi bạn cần tính toán các con số. Dưới đây là cách dùng hàm LN trong Excel.

Cách dùng hàm LN trong Excel
Cách dùng hàm LN trong Excel

Những điều cần biết về hàm LN trong Excel

Hàm LN trong Excel giúp bạn tính logarit tự nhiên của một số. Về cơ bản, nó là một hàm lượng giác trong toán học. Khi sử dụng hàm LN trong Excel, việc lấy giá trị logarit sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Bạn đang xem: Hàm LN trong Microsoft Excel

  • Mục đích sử dụng: Tính giá trị logarit tự nhiên của một số.
  • Giá trị trả về: Logarit tự nhiên.
  • Công thức: =LN(number). Trong đó, number là số cần tính logarit.
  • Bạn có thể dùng hàm LN trong Excel 2003 trở lên.

Lưu ý khi dùng hàm LN trong Excel

Như đã nói từ đầu, hàm LN trả về logarit tự nhiên của một số. Giá trị này tương đương với logarit cơ số e của một số, trong đó, e là số Euler – mặt hằng số toán học có giá trị gần đúng là 2,71828182845904. Hàm LN trong Excel là nghịch đảo của hàm EXP và được sử dụng để lập mô hình phân rã theo cấp số nhân hay hàm mũ.

Hàm LN chỉ nhận một đối số và phải là số dương.

Ví dụ về hàm LN trong Excel

=LN(1) // trả về 0
=LN(e) // trả về 1
=LN(e^2) // trả về 2

Dạng tương đương của hàm logarit tự nhiên:

=LN(number)=LOG(number,e) // trong đó, e ≈ 2.7128 hoặc EXP(1)

Đồ thị

Dưới đây là đồ thị của logarit tự nhiên:

Hàm logarit tự nhiên
Hàm logarit tự nhiên

Hàm logarit tự nhiên và hàm mũ là nghịch đảo của nhau như bạn thấy ở đồ thị bên dưới:

Đồ thị hàm mũ và logarit
Đồ thị hàm mũ và logarit

Mối quan hệ nghịch đảo này có thể được thể hiện bằng công thức bên dưới, trong đó đầu vào cho hàm LN là đầu ra của hàm EXP:

= LN(EXP(1)) // trả về 1
= LN(EXP(2)) // trả về 2
= LN(EXP(n)) // trả về n

Bạn có thể dùng hàm LN trong Excel khi muốn tính toán lãi suất kép.

Trên đây là cách dùng cơ bản của hàm LN trong Microsoft Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post