Giới thiệu - Phòng GD&DT Sa Thầy

Giới thiệu

pgdsathay
pgdsathay 02/07/2022

Giới thiệu Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Sa Thầy tỉnh KonTum

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Sa Thầy có chức năng nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Danh sách cán bộ, nhân viên phòng Giáo dục Đào tạo Sa Thầy – KonTum
Họ và tên Chức vụ Chi tiết
1. Đ/c: Võ Thị Kim Dung Quyền Trưởng phòng SĐT: 
2. Đ/c: Lê Văn Hào Phó trưởng phòng SĐT: 
3. Đ/c: Lê Thị Hương Dũng Cán bộ chuyên môn TH SĐT: 01667 567 689
4. Đ/c: Trần Minh Hương Cán bộ phòng tổ chức SĐT: 0983 359 243
5. Đ/c: Vũ Thị Hồng Thanh Cán bộ chuyên môn SĐT: 0917 698 839
6. Đ/c: Phạm Thị Trinh Cán bộ chuyên môn SĐT: 
 7. Đ/c: Y  Lơl Văn thư SĐT: