Giáo án Công nghệ 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Phòng GD&DT Sa Thầy

Giáo án Công nghệ 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

pgdsathay
pgdsathay 08/05/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Giáo án Công nghệ 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giáo án Công nghệ 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2022 – 2023 là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các thầy cô giáo tiết kiệm thời gian và có thêm tư liệu giảng dạy môn Công nghệ lớp 10 theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH.

Kế hoạch bài dạy Công nghệ 10 Kết nối tri thức được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 10. Hi vọng sẽ giúp thầy cô có thêm ý tưởng để thiết kế bài giảng hay hơn phục vụ cho công tác giảng dạy của mình. Vậy sau đây là giáo án môn Công nghệ 10 trồng trọt sách Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Giáo án Công nghệ 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giáo án Công nghệ 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRỒNG TRỌT

BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ TRỒNG TRỌT

Môn học: Công nghệ trồng trọt – Lớp: 10

Thời gian thực hiện: 03 tiết

I. MỤC TIÊU

Năng lực, phẩm chất

Mục tiêu

Mã hóa

1. Năng lực

a. Năng lực đặc thù

Nhận thức công nghệ

– Trình bày được vai trò và triển vọng của trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

(1)

– Nêu được một số thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt.

(2)

– Trình bày được những yêu cầu cơ bản với người lao động của một số ngành nghề phổ biến trong trồng trọt.

(3)

Sử dụng công nghệ

Vận dụng kiến thức vào thực tiễn để đề xuất giải pháp góp phần giải quyết một số hạn chế trong trồng trọt ở gia đình, địa phương.

(5)

b. Năng lực chung

Giao tiếp và hợp tác

Thông qua các hoạt động trao đổi, thảo luận, trình bày kết quả làm việc nhóm.

(6)

Tự chủ và tự học

Thông qua việc tự tìm hiểu nội dung, hình ảnh trong SGK, học tập khi thảo luận trong nhóm.

(7)

Giải quyết vấn đề và sáng tạo

Đề xuất được các giải pháp góp phần giải quyết một số hạn chế trong trồng trọt ở gia đình, địa phương.

(8)

2. Phẩm chất

Chăm chỉ

Tích cực nghiên cứu tài liệu, thường xuyên theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

(9)

Trách nhiệm

Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khi được phân công

(10)

Trung thực

Có ý thức báo cáo chính xác, khách quan về kết quả đã làm.

(11)

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

– Dạy học trực quan.

– Dạy học hợp tác

III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên:

– Tranh, ảnh, video liên quan đến vai trò, triển vọng của trồng trọt, các thành tự nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt ở Việt Nam và trên thế giới.

2. Học sinh:

– Đọc trước bài học trong SGK; tìm kiếm và đọc trước tài liệu có liên quan đến vai trò, triển vọng của trồng trọt, các thành tựu của ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt ở Việt Nam và trên thế giới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động học (thời gian)

Mục tiêu

(mã hóa)

Nội dung dạy học trọng tâm

PP/KTDH chủ đạo

Phương án đánh giá

Hoạt động 1. Khởi động

(1), (2), (3)

Câu hỏi

Kĩ thuật động não

Câu hỏi, vấn đáp

Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về vai trò và triển vọng trồng trọt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

(1), (5), (6), (8), (9), (10)

Câu hỏi

Dạy học theo nhóm

Câu hỏi

Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về một số thành tựu ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt ở Việt Nam

(2), (5), (6), (8), (9), (10)

Câu hỏi

Dạy học theo nhóm

Câu hỏi

Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về một số thành tựu ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt trên thế giới

(2), (5), (6), (8), (9), (10)

Câu hỏi

-Dạy học theo nhóm

Câu hỏi

Hoạt động 2.4. Tìm hiểu về các yêu cầu cơ bản với người lao động của một số ngành nghề phổ biến trong trồng trọt

(3), (5), (6), (8), (9), (10)

Câu hỏi

-Dạy học theo nhóm

Câu hỏi

Hoạt động 3.

Luyện tập

(1), (2), (3), (5), (6), (8), (9), (10)

Câu hỏi

Kĩ thuật động não

-Vấn đáp

Hoạt động 4.

Vận dụng

(4), (7)

Câu hỏi

Giao bài tập

Vở bài tập

B. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Hoạt động 1: Khởi đầu:

a) Mục tiêu: (1), (2), (3)

Xác định được nhiệm vụ học tập của bài thông qua các hình ảnh về vai trò của trồng trọt, mô hình trồng trọt công nghệ cao ở Việt Nam qua đó nêu được vai trò, triển vọng của trồng trọt của việt nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt ở Việt Nam và trên thế giới, những yêu cầu cơ bản với người lao động của một số ngành nghề phổ biến trong trồng trọt.

b) Nội dung:

HS quan sát một số hình ảnh nói về vai trò của trồng trọt, mô hình trồng trọt công nghệ cao ở Việt Nam; và nêu những hiểu biết, kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề liên quan đến trồng trọt.

c) Sản phẩm:

HS nêu được nội dung được đề cập trong hình ảnh, xác định được nhiệm vụ học tập.

d) Tổ chức thực hiện:

Tổ chức thực hiện

Nội dung

*Giao nhiệm vụ học tập

– GV yêu cầu HS quan sát một số hình ảnh nói về vai trò của trồng trọt, mô hình trồng trọt công nghệ cao ở Việt Nam; và nêu những hiểu biết, kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề liên quan đến trồng trọt.

*Thực hiện nhiệm vụ

HS hoạt động cá nhân, thảo luận và trả lời câu hỏi.

*Báo cáo, thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên HS trình bày ý kiến trả lời.

*Kết luận, nhận định

GV ghi lên bảng các ý kiến trả lời của HS. Trên cơ sở đó dẫn vào bài học

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về vai trò và triển vọng trồng trọt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

a) Mục tiêu: (1), (5), (6), (8), (9), (10)

b) Nội dung:

– HS nghiên cứu mục I.1, quan sát hình 1.1 và 1.2 trong SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Trồng trọt có vai trò như thế nào đối với đời sống kinh tế – xã hội?

+ Hãy phân tích các vai trò đó?

+ Các câu hỏi trong hộp Khám phá, hộp Kết nối năng lực.

– HS nghiên cứu mục I.2, quan sát hình 1.3 và 1.4 trong SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thì trồng trọt ở Việt Nam có triển vọng gì?

+ Câu hỏi trong hộp Khám phá.

c) Sản phẩm:

– HS ghi được vào vở vai trò của trồng trọt đối với đời sống con người, chăn nuôi, công nghiệp chế biến và xuất khẩu, triển vọng của trồng trọt ở Việt Nam.

d) Tổ chức thực hiện:

Tổ chức thực hiện

Nội dung

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về vai trò và triển vọng trồng trọt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

*Giao nhiệm vụ học tập

– GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, nghiên cứu mục I.1, quan sát hình 1.1 và 1.2 trong SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Trồng trọt có vai trò gì đối với đời sống con người, chăn nuôi công nghiệp chế biến và xuất khẩu?

+ Hãy phân tích các vai trò đó?

+ Các câu hỏi trong hộp Khám phá, hộp Kết nối năng lực.

– HS nghiên cứu mục I.2, quan sát hình 1.3 và 1.4 trong SGK thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thì trồng trọt ở Việt Nam có triển vọng gì?

+ Câu hỏi trong hộp Khám phá.

*Thực hiện nhiệm vụ

– HS tự đọc SGK, thảo luận nhóm để trả lời.

*Báo cáo, thảo luận

GV gọi đại diện 2 nhóm chia sẻ kết quả hoạt động nhóm. Các nhóm khác bổ sung (nếu có).

*Kết luận, nhận định

GV nhận xét kết quả hoạt động của các nhóm và chốt lại nội dung.

I. Vai trò và triển vọng trồng trọt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

1. Vai trò

a) Đảm bảo an ninh lương thực

Hạn chế và đẩy lùi tình trạng thiếu lương thực, nạn đói và tình trạng phụ thuộc vào nguồn lương thực nhập khẩu.

b) Thúc đẩy sự phát triển chăn nuôi và công nghiệp

Trồng trọt cung cấp nguồn nguyên liệu làm thức ăn cho vật nuôi và cho công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến.

c) Tham gia vào xuất khẩu

Nhiều sản phẩm trồng trọt tham gia xuất khẩu, mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước

d) Tạo việc làm cho người lao động

2. Triển vọng

a) Phát triển trồng trọt ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu

– Giúp trồng trọt tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, hạ giá thành và nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường.

– Làm giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, giúp nông dân chủ động trong sản xuất, khắc phục được tính mùa vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường về chủng loại, chất lượng nông sản

b) Hướng tới nên công nghiệp 4.0

Giúp giảm thiểu sức lao động, hạn chế thất thoát, thiệt hại do thiên tai, sâu, bệnh xuống mức thấp nhất, đảm bảo an toàn môi trường, kiểm soát và tiết kiệm chi phí trong từng giai đoạn hay toàn bộ quy trình sản xuất, chế biến tiêu thụ.

…………….

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm giáo án Công nghệ 10

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post