Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán 3 sách Cánh diều - Phòng GD&DT Sa Thầy

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán 3 sách Cánh diều

pgdsathay
pgdsathay 19/05/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán 3 sách Cánh diều.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán 3 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 3 môn Toán năm 2022 – 2023.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm tập huấn sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo các môn để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay sách giáo khoa mới của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của VietJack nhé:

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán 3 sách Cánh diều

Đáp án tập huấn SGK Toán 3 Cánh diều

Câu 1: Bốn nguyên tắc vàng được thể hiện trong Sách giáo khoa Toán 3 Cánh Diều là gì?

A. (1) Dạy học phân hoá. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ học sinh, hiểu học sinh, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của học sinh. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

B. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Dạy học phân hóa. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ học sinh, hiểu học sinh, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của học sinh. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

C. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Dạy học phân hóa. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

D. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với các tình huống thực tế có bối cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt đầu từ học sinh, hiểu học sinh, tổ chức dạy học theo đúng tiến trình nhận thức của học sinh. (4)Tiến trình dạy học được tổ chức thành chuỗi các hoạt động học tập.

Câu 2: Dạy học môn Toán lớp 3 cần chú ý tạo cơ hội cho HS hình thành những năng lực nào?

A. Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực giải quyết vấn đề toán học.

B. Năng lực mô hình hóa toán học; Năng lực giao tiếp toán học.

C. Năng lực sử dụng phương tiện và công cụ học toán.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 3: Đặc điểm cơ bản nhất của Sách giáo khoa Toán 3 Cánh Diều là gì?

A. Thiết kế theo định hướng tiếp cận nội dung.

B. Thiết kế theo định hướng phát triển năng lực.

C. Hình thức đẹp.

D. Có tính phân hoá cao.

Câu 4: Mỗi bài học trong Sách giáo khoa Toán 3 Cánh Diều có các hoạt động cơ bản nào?

A. Luyện tập, Thực hành, Vận dụng, Khám phá.

B. Khởi động, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng.

C. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, khám phá rút ra bài học; Thực hành, luyện tập; Vận dụng giải quyết vấn đề.

D. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, khám phá rút ra bài học; Thực hành, luyện tập; Mở rộng.

Câu 5: Mỗi bài học trong Sách giáo khoa Toán 3 Cánh Diều thường bắt đầu từ hoạt động nào sau đây?

A. Khởi động, trải nghiệm.

B. Phân tích, khám phá, rút ra bài học.

C. Thực hành, luyện tập.

D. Củng cố, vận dụng.

Câu 6: Hoạt động Khởi động trong Sách giáo khoa Toán 3 Cánh Diều nhằm mục đích gì?

A. Tạo tâm thế tích cực, khơi gợi suy nghĩ, hứng thú của học sinh để vào bài mới.

B. Giúp học sinh khám phá tri thức mới.

C. Giúp học sinh nhớ lại tri thức cũ.

D. Giúp học sinh rèn kĩ năng.

Câu 7: Nội dung nào sau đây đã giảm tải trong Chương trình môn Toán 2018 lớp 3?

A. Đề-ca-gam, Héc-tô-gam, Đề-ca-mét, Héc-tô-mét.

B. Mét vuông.

C. Mi-li-mét.

D. Gam.

Câu 8: Chương trình môn Toán 2018 lớp 3 có thêm những nội dung nào?

A. Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn.

B. Ước lượng theo nhóm chục, nhóm trăm.

C. Số liền trước, liền sau.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 9: Nội dung về số và phép tính trong Chương trình môn Toán 2018 lớp 3 có những điểm mới nào?

A. Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn.

B. Chuyển bảng nhân 3, 4; bảng chia 3, 4 từ lớp 2 cũ lên lớp 3 mới; chuyển 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 từ lớp 2 cũ lên lớp 3 mới.

C. Giảm tải nội dung tìm thành phần chưa biết của phép tính (tìm x).

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 10: Nội dung về Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến giải bài toán có lời văn trong Chương trình môn Toán 2018 lớp 3 có những điểm mới nào?

A. Giảm tải: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

B. Giảm tải: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

C. Giảm tải: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

D. Giảm tải: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

Câu 11: Mỗi bài trong sách Toán 3 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiết.

B. 2 tiết.

C. 3 tiết.

D. Có thể 1 hoặc 2 tiết.

Câu 12: Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi học khối hộp chữ nhật, khối lập phương?

A. Quan sát, nhận dạng và nói đúng tên hình.

B. Quan sát, nhận dạng và vẽ hình.

C. Quan sát, nhận dạng và tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của mỗi khối hình.

D. Quan sát, nhận dạng đúng khối hộp chữ nhật, khối lập phương, nhận biết các đỉnh, các cạnh, các mặt của khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

Câu 13: Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không ghi mạch kiến thức Giải bài toán có lời văn, vậy nội dung Giải bài toán có lời văn có cần thiết phải dạy ở lớp 3 không?

A. Không cần thiết phải dạy giải toán.

B. Dạy cũng được, không dạy cũng được.

C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm.

D. Tuy chương trình không tách riêng mạch kiến thức Giải bài toán có lời văn nhưng Bài toán có lời văn vẫn có ở các mạch kiến thức với yêu cầu: Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến giải các bài toán.

Câu 14: Nên sử dụng thiết bị, học liệu trong quá trình tổ chức dạy học Toán 3 như thế nào?

A. Sử dụng càng nhiều càng tốt.

B. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ.

C. Hạn chế sử dụng.

D. Không nên sử dụng vì phức tạp, mất thời gian.

Câu 15: Nên sử dụng Sách giáo viên Toán 3 như thế nào?

A. Xây dựng kế hoạch bài học một cách linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở những gợi ý của sách.

B. Sách mang tính pháp lệnh, chỉ cần dạy học theo sách.

C. Không cần thiết phải sử dụng sách vì sẽ triệt tiêu sự sáng tạo của giáo viên.

D. Có thể sử dụng sách nhưng không được thay đổi vị trí các chủ đề/bài học.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post