Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

pgdsathay
pgdsathay 30/05/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 8 môn GDCD năm 2023 – 2024.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm môn Ngữ văn, Tin học, Hoạt động trải nghiệm, Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay sách giáo khoa mới năm 2023 – 2024 của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của VietJack nhé:

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn SGK Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo

Câu hỏi 1: Ở cấp THCS, Chương trình Giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân quy định mấy nội dung giáo dục, bao gồm những nội dung nào?

a. 3 nội dung: Giáo dục đạo đức; Giáo dục kĩ năng sống; Giáo dục kinh tế – pháp luật.
b. 3 nội dung: Giáo dục phẩm chất; Giáo dục kĩ năng sống; Giáo dục kinh tế – pháp luật.
c. 4 nội dung: Giáo dục phẩm chất; Giáo dục kĩ năng sống; Giáo dục kinh tế; Giáo dục pháp luật.
d. 4 nội dung: Giáo dục đạo đức; Giáo dục kĩ năng sống; Giáo dục kinh tế; Giáo dục pháp luật.

Câu hỏi 2: Thứ tự cấu trúc một bài học trong sách Giáo dục công dân 8 (bộ sách Chân trời sáng tạo) là:

a. Khởi động, trải nghiệm, thực hành, vận dụng.
b. Khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng.
c. Mở đầu, trải nghiệm, luyện tập, vận dụng.
d. Mở đầu, khám phá, luyện tập, vận dụng.

Câu hỏi 3: Vì sao cần phải đổi mới dạy học theo định hướng tổ chức hoạt động cho học sinh?

a. Vì yêu cầu bắt buộc của dạy học hiện đại.
b. Vì tạo tâm thế tích cực cho học sinh.
c. Vì phẩm chất và năng lực chỉ có thể được hình thành trong hoạt động và thông qua hoạt động.
d. Vì hoạt động sẽ kích thích học sinh học tập hiệu quả.

Câu hỏi 4: Đâu là những yêu cầu sư phạm của tổ chức hoạt động?

a. Hình thức tổ chức các hoạt động cho học sinh phải không ngừng được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả.
b. Hoạt động phải nhằm thực hiện các yêu cầu cần đạt.
c. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tự học và học sinh là chủ thể của hoạt động.
d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu hỏi 5: Thời lượng dành cho nội dung giáo dục kĩ năng sống trong Chương trình môn Giáo dục công dân 8 được quy định như thế nào?

a. Giáo dục kĩ năng sống chiếm 10%.
b. Giáo dục kĩ năng sống chiếm 15%.
c. Giáo dục kĩ năng sống chiếm 20%.
d. Giáo dục kĩ năng sống chiếm 25%.

Câu hỏi 6: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh giá định kì đối với môn Giáo dục công dân được thực hiện vào những thời điểm nào?

a. Cuối học kì 1, giữa học kì 2 và cuối năm học.
b. Giữa học kì 1, giữa học kì 2 và cuối năm học.
c. Giữa học kì 1, cuối học kì 1, giữa học kì 2 và cuối năm học.
d. Giữa học kì 1, cuối học kì 1, giữa học kì 2

Câu hỏi 7: Bài viết nhằm đánh giá khả năng của học sinh như: nhớ lại, sắp xếp lại, vận dụng những tri thức và kĩ năng đã học vào việc suy luận, giải quyết vấn đề là sản phẩm của hình thức kiểm tra, đánh giá nào?

a. Tự luận 
b. Vấn đáp
c. Trắc nghiệm
d. Thuyết trình

Câu hỏi 8: Có bao nhiêu thành phần trong năng lực Giáo dục công dân?

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

Câu hỏi 9: Có bao nhiêu phẩm chất chủ yếu được quy định trong Chương trình Giáo dục công dân?

a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

Câu hỏi 10: Thời lượng dành cho đánh giá kết quả giáo dục được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân là bao nhiêu?

a. 10%
b. 15%
c. 20%
d. 25%

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post