Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Vật lí THPT - Phòng GD&DT Sa Thầy

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Vật lí THPT

pgdsathay
pgdsathay 07/04/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Vật lí THPT.

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Vật lí THPT giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lí phần câu hỏi ôn tập, nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3 trong chương trình tập huấn Mô đun 9.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Lịch sử. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết để có thêm kinh nghiệm hoàn thành khóa tập huấn Mô đun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh THPT.

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Vật lí THPT

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Vật Lí THPT – Phần ôn tập

Câu 1: Mục tiêu của môn Vật lí giúp phát triển các năng lực Vật lí gồm:

Đáp án: Nhận thức vật lí, tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất (Từ khóa phù hợp nhất)

—— Là quá trình thu thập và giải thích các chứng cứ về việc học của tưng học sinh (HS) nhằm mục đích xác định được HS đó đã biết những kiến thức, kĩ năng nào, tiếp theo cần phải học những kiến thức, kĩ năng nào và cách nào tốt nhất để học những kiến thức, kĩ năng mới.

Đáp án: Đánh giá vì sự phát triển học tập (Assessment FOR learning).

Câu 3: Nhận thức vật lí là nhận thức được kiến thức, kĩ năng phổ thông cốt lõi về

Đáp án: Mô hình vật lí, năng lượng và sóng, hệ thống sơ đồ.

Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất

Những chuyên đề tự chọn mới được đưa vào trong Chương trình môn Vật lí lớp 11 so với chương trình hiện hành bao gồm:

Đáp án: Trường hấp dẫn, truyền thông tin bằng sóng vô tuyến, mở đầu về điện tử học

Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích trọng tâm của đánh giá năng lực là gì?

Đáp án: Đánh giá khả năng người học vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học được vào giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Câu 6: Thông tư mới nhất về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông là

Đáp án: Thông tư số 26

Câu 7:

1 – Khởi động

2 – Khám phá

3 – Luyện tập

4 – Vận dụng, mở rộng

Câu 8: Sắp xếp các bước sau theo thứ tự đúng trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT – GDTrH (2014)

Đáp án: 2- 1 – 4 – 3

Câu 9: Sau khi hoàn thành học tập nội dung ” Ba định luật Newton về chuyển động”, để ôn tập toàn bộ nội dung kiến thức cho học sinh trong điều kiện học trực tuyến như trường hợp dịch covid đầu năm 2020, theo anh chị kĩ thuật dạy học nào có thể phù hợp để thực hiện trong tình huống này?

Đáp án: Kĩ thuật sơ đồ tư duy.

Câu 10: Tiến trình dạy học giải quyết vấn đề trong môn Vật lí bao gồm các giai đoạn như thế nào?

Đáp án: Làm nảy sinh vấn đề cần giải quyết, phát biểu vấn đề cần giải quyết, giải quyết vấn đề, rút ra kết luận, vận dụng kiến thức mới

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Vật Lý THPT – Nội dung 1

Câu 1: Trong lịch sử phát triển của máy tính và ứng dụng thì kỉ nguyên tiền máy tính ở giai đoạn nào?

Đáp án: Từ 1950s đến cuối 1970s

Câu 2: Vai trò của người dạy trong những khung lí thuyết của giáo dục thông minh (Teaching presence) là:

Đáp án:

 • Thiết kế dạy học
 • Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp
 • Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Câu 3: Phương án nào sau đây là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/ hoạt động giáo dục?

 • Đảm bảo tính sư phạm
 • Đảm bảo tính khoa học
 • Đảm bảo tính pháp lí
 • Đảm bảo tính thực tiễn

Câu 4: Phương án nào sau đây nói đến vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với học sinh?

Đáp án:

 • Giúp người học có động lực và trách nhiệm hơn trong việc tự học để hoàn thiện chính mình, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.
 • Góp phần phát triển năng lực tin học của học sinh thông qua việc khai thác học liệu và thiết bị công nghệ
 • Giúp người học có thể chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên ở lĩnh vực mà họ đang học tập và nghiên cứu.

Câu 5: Hãy chỉ ra các vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục:

Tạo điều kiện tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên/ Đúng

Tạo hứng thú học tập cho học sinh/ Sai

Hỗ trợ giáo viên thực hiện dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực thuận lợi và hiệu quả/ Đúng

Đa dạng hóa hình thức dạy học. giáo dục/ Đúng

Tạo điều kiện học tập đa dạng cho học sinh/ Đúng

Nâng cao năng lực tin học của học sinh/ Sai

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Vật lí THPT – Nội dung 2

Câu 1: Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học

Đáp án: Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học

Câu 2: GV sử dụng loa để phát một bài hát trong chủ đề học tập/ bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Đáp án: Thiết bị công nghệ

Câu 3: Thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục là:

Đáp án: Projector

Câu 4: ứng dụng CNTT nào sau đây được dùng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung dạy học?

Đáp án: PowerPoint

Câu 5: Để tổ chức cho học sinh học tập trực tuyến theo thời gian trong một không gian làm việc ảo, GV sẽ dùng công cụ nào dưới đây là phù hợp nhất?

Đáp án: Microsoft Teams.

Câu 6: Giáo viên PowerPoint để xây dựng bài giảng “Ba định luật Newton về chuyển động ” cho môn vật lí, THPT. Powerpoint thuộc nhóm công cụ phần mềm nào dưới đây?

Đáp án: Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung

Câu 7: Muốn hỗ trợ và theo dõi hoạt động học tập hợp tác của học sinh khi thực hiện dự án “Năng lực với bảo vệ môi trường” thuộc chuyên đề “Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” – Vật lí 10, giáo viên có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Đáp án: Onenote

Câu 8: Giáo viên muốn tạo trò chơi với ý tưởng là đưa cho học sinh xem 4 hình ảnh minh họa về tác dụng của lực. HS sẽ chọn hình ảnh minh họa của lực làm thay đổi hướng chuyển động của vật. Với lớp mà không phải tất cả học sinh đều có điện thoại di động, giáo viên có thể trò chơi bằng cách sử dụng ứng dụng nào sau đây?

Đáp án:

 • Plicer
 • Microsoft Powerpoint

Câu 9: Giáo viên muốn kiểm tra điều kiện xuất phát của học sinh trước khi vào bài học bằng câu hỏi trắc nghiệm với mong muốn thu nhận kết quả phản hồi nhanh ngay sau mỗi câu hỏi, Gv có thể sử dụng ứng dụng nào sau đây?

Đáp án:

Kahoot!

Câu 10: Trong môn Vật lí 11, giáo viên giảng dạy bài “Sóng dọc và sóng ngang” bằng cách sử dụng bài trình chiếu đa phương tiện PowerPoint. Giáo viên đang thực hiện:

Đáp án: Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Vật lí THPT – Nội dung 3

Câu 1: 3 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT bao gồm

Đáp án: Học sinh, giáo viên và nhà trường

Câu 2: Phương án nào KHÔNG phải là căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có ứng dụng CNTT là:

Đáp án: Điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Câu 3: Đâu là tiêu chí lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ, phần mềm:

Đáp án:

 • Phù hợp với chương trình và nhu cầu người học
 • Khả năng quản lí thiết bị, phần mềm và khả năng triển khai chúng khi khai thác, sử dụng.
 • Chức năng của thiết bị, phần mềm là phù hợp, tương thích và khả năng linh hoạt cao

Câu 4: Để giúp Hs phát triển và tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ vật lí của năng lực vật lí, GV có thể cho HS sử dụng công cụ, phần mềm để Hs tự thiết kế được và thực hiện được thí nghiệm ảo, mô phỏng vật lí, công cụ phần mềm có thể sử dụng là:

Đáp án:

 • PheT
 • Coach

Câu 5: Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/ bài dạy có ứng dụng CNTT.

Đáp án: 1 – a , 2- b , 3- c, 4- d, 5- e

Câu 6: Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng dạng văn bản, video, sản phẩm mô phỏng” thuộc bước thứ nào sau đây trong các bước thiết kế chủ đề học tập/ bài dạy có ứng dụng CNTT.

Đáp án: Thiết kế các hoạt động học cụ thể

Câu 7: Do điều kiện nên học sinh không thể tham gia học tập trực tiếp tại trường. Giáo viên có thể dạy trực tuyến thông qua công cụ nào?

Đáp án:

 • Google classroom
 • Microsoft Teams

Câu 8: Trong ví dụ về tổ chức dạy học về dao động điều hòa dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, giáo viên đã sử dụng các phần mềm như thế nào?

Đáp án: Sử dụng Coach cho cả hoạt động trực tiếp và trực tuyến.

Câu 9: Trong ví dụ về tổ chức dạy học các đặc trưng của dòng điện xoay chiều, GV đã sử dụng phần mềm Coach. Đây là hình thức:

Đáp án: Học với sự trợ giúp của máy tính

Câu 10: Phát biểu nào sau đây liên quan đến xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT là phù hợp nhất?

Đáp án: Mô tả một hoạt động học trong tiến trình dạy học bao gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động, PPDH/ KTDH, phương án kiểm tra đánh giá, phương án ứng dụng CNTT

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post