Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Khoa học Tiểu học - Phòng GD&DT Sa Thầy

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Khoa học Tiểu học

pgdsathay
pgdsathay 02/12/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Khoa học Tiểu học.

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Khoa học Tiểu học giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm môn Khoa học phần nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4.

Nhờ đó, thầy cô dễ dàng hoàn thiện bài tập cuối khóa Mô đun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh Tiểu học đạt kết quả như mong muốn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đáp án môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử – Địa lí. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của VietJack:

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Khoa học Tiểu học

Đáp án trắc nghiệm Khoa học Module 9 – Nội dung 1

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là? 

 1. Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, khó dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.
 2. Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thống.
 3. Hệ thống các thiết bị công nghệ, khó dữ liệu, học liệu Số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.
 4. Hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án sai.

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

 1. Thiết kế dạy học.
 2. Dạy học và tổ chức hoạt động.
 3. Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.
 4. Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

 1. Giúp GV hoàn thành việc dạy học hiệu quả nhất
 2. Giúp thay đổi nhanh phương pháp học tập theo hướng hiện đại và thay thế cách học truyền thống của học sinh
 3. Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục; Tạo điều kiện học tập đa dạng cho HS. Hỗ trợ GV thực hiện dạy học, giáo dục phát triển phầm chất, năng lực học sinh một cách thuận lợi và hiệu quả.
 4. Giúp GV, HS ở vùng sâu, vùng xa truy cập được vào hệ thống internet toàn cầu

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án sai.

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

 1. Đảm bảo tính chính xác.
 2. Đảm bảo tính khoa học.
 3. Đảm bảo tính pháp lý.
 4. Đảm bảo tính thực tiễn.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

 1. Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vi chỉ người tải về mới được phép sử dụng.
 2. Nên chia sẻ cho đồng nghiệp và tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.
 3. Không nên tải về và chia sẻ vi vi phạm bản quyền.
 4. Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

Đáp án trắc nghiệm Khoa học Module 9 – Nội dung 2

……

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Khoa học Tiểu học

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post