Danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn Những từ được viết tắt trên hóa đơn GTGT - Phòng GD&DT Sa Thầy

Danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn Những từ được viết tắt trên hóa đơn GTGT

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn

Những từ được viết tắt trên hóa đơn GTGT

Căn cứ Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp tên, địa chỉ của người mua quá dài thì người bán được phép viết tắt, nhưng phải theo quy chuẩn trong bảng danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn dưới đây:

Bạn đang xem: Danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn Những từ được viết tắt trên hóa đơn GTGT

Danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn GTGT

STT

Từ được phép viết tắt

Viết tắt thành

1

Phường

P

2

X

3

Thị trấn

TT

4

Quận

Q

5

Huyện

H

6

Thị xã

TX

7

Thành phố

TP

8

Tỉnh

T

9

Việt Nam

VN

10

Cổ phần

CP

11

Doanh nghiệp tư nhân

DNTN

12

Trách nhiệm hữu hạn

TNHH

13

Hợp danh

HD

14

Khu công nghiệp

KCN

15

Khu chế xuất

KCX

16

Sản xuất

SX

17

Xây dựng

XD

18

Thương mại

TM

19

Dịch vụ

DV

20

Chi nhánh

CN

21

Các từ khác nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post