Công văn 9926/2012CT-TTHT Thuế thu nhập doanh nghiệp - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 9926/2012CT-TTHT Thuế thu nhập doanh nghiệp

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Công văn 9926/2012CT-TTHT

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 9926/2012CT-TTHT về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 9926/2012CT-TTHT Thuế thu nhập doanh nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

————

Số: 9926/CT–TTHT
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

TP. Hồ Chí Minh , ngày 18 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

CN Công Ty TNHH Đỉnh Vàng
Địa chỉ: Số 78/25 Đường TL48, KP2, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM
MST 0200269921-002

Trả lời văn bản số 51/CV/2012 ngày 22/11/2012 của Chi nhánh về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

– Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại tiết c Khoản 2 Điều 3 quy định :

“Hoá đơn xuất khẩu là hoá đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại.”

+ Tại tiết a Điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 quy định :

“Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”

– Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“1.Trừ các khoản nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau :

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”

+ Tại Khoản 2.19 Điều 6 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“Phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post