Công văn 843/2013/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng “bộ chuyển mạch” của công ty TNHH ABB - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 843/2013/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng “bộ chuyển mạch” của công ty TNHH ABB

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Công văn 843/2013/TCHQ-TXNK

Phân loại mặt hàng “bộ chuyển mạch” của công ty TNHH ABB

Công văn 843/2013/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng “bộ chuyển mạch” của công ty TNHH ABB do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 843/2013/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng “bộ chuyển mạch” của công ty TNHH ABB

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–
Số: 843/TCHQ-TXNK
V/v: Phân loại mặt hàng “bộ chuyển mạch”
của công ty TNHH ABB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 275/HQHN-TXNK ngày 01/02/2013 về việc phân loại mặt hàng bộ chuyển mạch dùng cho máy biến thế thuộc 02 tờ khai 409/NKD05 ngày 13/9/2012 và 499/NKD05 ngày 11/10/2012 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội – Cục Hải quan Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam:

Đề nghị Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra lại hồ sơ gốc, tài liệu kỹ thuật, và đối chiếu với thực tế hàng hóa để xem xét mã số cụ thể. Nếu xác định mặt hàng là bộ chuyển đổi đầu nối gồm các tiếp điểm để nối đến các đầu cuộn dây của biến áp, cơ cấu cơ khí để thay đổi trạng thái nối giữa các tiếp điểm và động cơ để vận hành cơ cấu cơ khí, điện áp sử dụng trên 1.000V, thì thuộc nhóm 85.35: “Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, công tắc, cầu chì, bộ chống sét, bộ khống chế điện áp, bộ triệt xung điện, phích cắm, hộp đấu nối) dùng cho điện áp trên 1.000V”, mã số 8535.90.10: “- – Đầu nối đã lắp ráp và bộ chuyển đổi đầu nối điện dùng cho phân phối điện hoặc máy biến áp nguồn”.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH ABB Việt Nam;
(km 9, quốc lộ 1A Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) (để biết)
– Trung tâm PTPL hàng hóa XNK; (để biết)
Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post