Công văn 820/2013/TCHQ-GSQL Nhập khẩu xe ôtô là quà tặng của tỉnh U Đôm Xay - Lào - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 820/2013/TCHQ-GSQL Nhập khẩu xe ôtô là quà tặng của tỉnh U Đôm Xay – Lào

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 820/2013/TCHQ-GSQL

Nhập khẩu xe ôtô là quà tặng của tỉnh U Đôm Xay – Lào

Công văn 820/2013/TCHQ-GSQL về nhập khẩu xe ôtô là quà tặng của tỉnh U Đôm Xay – Lào do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 820/2013/TCHQ-GSQL Nhập khẩu xe ôtô là quà tặng của tỉnh U Đôm Xay – Lào

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–
Số: 820/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu xe ôtô là quà tặng
của tỉnh U Đôm Xay – CHDCND Lào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 79/UBND-TM ngày 23/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đề nghị được tạo điều kiện tiếp nhận 01 chiếc xe ôtô hiệu Toyota Landcruiser, mới 100%, là quà tặng của tỉnh U Đôm Xay – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang – tỉnh Điện Biên (gửi kèm), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Thông tư Liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/06/2010 của Bộ: Công Thương – Giao thông vận tải – Tài chính quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng) chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân – Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tiếp nhận 01 chiếc xe ôtô hiệu Toyota Landcruiser thì quan điểm của Tổng cục Hải quan là có thể xem xét ủng hộ.

Để có cơ sở trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ có ý kiến về nội dung nêu trên và Tổng cục Hải quan xin được nhận lại ý kiến của Quý Bộ trước ngày 08/02/2013.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lư
u: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post