Công văn 5814/BGDĐT-GDTrH 04 “không” đối với các cuộc thi trên mạng dành cho học sinh - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 5814/BGDĐT-GDTrH 04 “không” đối với các cuộc thi trên mạng dành cho học sinh

pgdsathay
pgdsathay 16/09/2022

Công văn 5814/BGDĐT-GDTrH

04 “không” đối với các cuộc thi trên mạng dành cho học sinh

Ngày 07/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 5814/BGDĐT-GDTrH về tổ chức cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018. Theo đó, Bộ GD&ĐT chỉ chủ trì tổ chức và phối hợp tổ chức 9 cuộc thi cấp quốc gia. Các cuộc thi giải toán, vật lý, tiếng anh trên mạng Bộ chỉ theo dõi, giám sát, không còn là đơn vị phối hợp tổ chức như những năm trước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Công văn 5814/BGDĐT-GDTrH 04 “không” đối với các cuộc thi trên mạng dành cho học sinh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5814/BGDĐT-GDTrH
V/v tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện chủ trương tinh giảm các kỳ thi, cuộc thi, hội thi dành cho học sinh phổ thông (sau đây gọi chung là cuộc thi), trên cơ sở rà soát, đánh giá nội dung hình thức và tác động của các cuộc thi được tổ chức trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018 như sau:

1. Tiếp tục duy trì tổ chức các cuộc thi cấp quốc gia theo các văn bản hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ GDĐT:

– Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia;

– Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia;

– Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế;

– Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

– Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (gồm các môn thể thao được dạy trong trường học, được tổ chức 4 năm/lần);

– Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Tiếp tục phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các cuộc thi sau:

– Cuộc thi “Giao thông học đường” do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì;

– Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì;

– Cuộc thi “Viết thư quốc tế UPU” do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì.

3. Đối với Cuộc thi giải Toán và Vật lý trên mạng, Cuộc thi tiếng Anh trên mạng, Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay: Các đơn vị chủ trì tổ chức rà soát và đổi mới nội dung, hình thức thi gắn liền với đổi mới hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá của chương trình giáo dục phổ thông, đăng công khai đề án tổ chức trên mạng và báo cáo Bộ GDĐT để theo dõi. Các sở GDĐT, phòng GDĐT cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các cơ sở giáo dục có trách nhiệm theo dõi, giám sát trong quá trình diễn ra cuộc thi, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả, theo nhu cầu thực tế của học sinh, không tạo áp lực cho học sinh, không thu kinh phí, không yêu cầu các trường tổ chức đội tuyển, không lấy thành tích cuộc thi để đánh giá thi đua đối với đơn vị tham gia.

Nhận được Công văn này, đề nghị các sở GDĐT triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Bộ GDĐT để được hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:
– Như trên (để thực hiện);

– Bộ trưởng (để báo cáo);
– UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
– Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);
– Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ (để biết);
– Lưu: VT, GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post