Công văn 4919/VPCP-KTTH Hoạt động tạm nhập tái xuất và tăng cường chống buôn lậu mặt hàng đường - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 4919/VPCP-KTTH Hoạt động tạm nhập tái xuất và tăng cường chống buôn lậu mặt hàng đường

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Công văn 4919/VPCP-KTTH

Hoạt động tạm nhập tái xuất và tăng cường chống buôn lậu mặt hàng đường

Công văn 4919/VPCP-KTTH năm 2013 hoạt động tạm nhập tái xuất và tăng cường chống buôn lậu mặt hàng đường do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 4919/VPCP-KTTH Hoạt động tạm nhập tái xuất và tăng cường chống buôn lậu mặt hàng đường

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Số: 4919/VPCP-KTTH
V/v hoạt động tạm nhập tái xuất và tăng cường chống buôn lậu mặt hàng đường

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
– Hiệp hội Mía đường Việt Nam.

Xét báo cáo, đề nghị của các Bộ: Tài chính (công văn số 6224/BTC-TCHQ ngày 20 tháng 5 năm 2013), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1660/BNN-CB ngày 21 tháng 5 năm 2013), Công Thương (công văn số 426/BCT-XNK ngày 30 tháng 5 năm 2013), Ban Chỉ đạo 127 Trung ương (Báo cáo số 24/BC-BCĐ ngày 23 tháng 5 năm 2013) và Hiệp hội Mía đường Việt Nam (công văn số 24/2013/CV/HHMĐ ngày 23 tháng 4 năm 2013); để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, tiêu thụ mặt hàng đường sản xuất trong nước; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đánh giá kỹ, đúng thực tế việc quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất mặt hàng đường, thực trạng vi phạm trong tạm nhập tái xuất mặt hàng đường (làm rõ hành vi vi phạm, mức độ nghiêm trọng) và sự ảnh hưởng của hoạt động tạm nhập tái xuất mặt hàng đường đối với việc xuất khẩu đường sản xuất trong nước; báo cáo, kiến nghị mặt hàng đường đối với việc xuất khẩu đường sản xuất trong nước; báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2013.

2. Về tăng cường công tác chống buôn lậu mặt hàng đường:

a) Ban Chỉ đạo 127 Trung ương:

– Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới, chính quyền địa phương vùng biên giới, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm (nhất là các tỉnh biên giới Tây Nam và miền Trung), kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu đường, buôn bán, vận chuyển đường nhập lậu; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện.

– Trao đổi với Hiệp hội Mía đường Việt Nam để chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đường trong nước thực hiện các biện pháp quản lý chặt hóa đơn xuất bán đường, việc in ấn, sử dụng bao bì để ngăn chặn việc lợi dụng hợp thức hóa đường nhập lậu.

b) Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung trinh sát, xác định các đầu nậu, đường dây buôn lậu đường có tổ chức để tiến hành điều tra, triệt phá; kiên quyết khởi tố các vụ việc có đủ yếu tố cấu thành tội phạm để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

c) Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan rà soát, quản lý chặt chẽ việc thanh khoản các tờ khai tạm nhập đường, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn việc lợi dụng để thẩm lậu vào nội địa.

d) Hiệp hội Mía đường Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đường trong nước có giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng đường (chất lượng, chủng loại, giá cả); có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ hiệu quả các lực lượng chức năng trong cung cấp thông tin, xác minh và xử lý các vụ việc buôn lậu đường, buôn bán, vận chuyển đường nhập lậu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
– Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, V.I, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tùng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post