Công văn 4646/2012/TCT-DT Triển khai dự toán thu ngân sách năm 2013 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 4646/2012/TCT-DT Triển khai dự toán thu ngân sách năm 2013

pgdsathay
pgdsathay 04/11/2022

Công văn 4646/2012/TCT-DT

Triển khai dự toán thu ngân sách năm 2013

Công văn 4646/2012/TCT-DT về triển khai dự toán thu ngân sách năm 2013 do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 4646/2012/TCT-DT Triển khai dự toán thu ngân sách năm 2013

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

———–

Số: 4646/TCT-DT
V/v Triển khai dự toán thu ngân sách năm 2013.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 30/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1792/QĐ-TTg về giao dự toán NSNN năm 2013; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 3/12/2012 về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2013, trong đó dự toán thu ngân sách giao cho ngành Thuế là 644.500 tỷ đồng, bao gồm: thu dầu thô 99.000 tỷ đồng, thu nội địa 545.500 tỷ đồng, số thu không kể tiền sử dụng đất là 506.500 tỷ đồng.

Dự báo năm 2013, nền kinh tế vẫn còn phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức: hàng tồn kho, đặc biệt là tồn kho bất động sản đang ở mức cao, hệ thống tài chính, ngân hàng bộc lộ một số rủi ro hệ thống, nguồn vốn cho đầu tư vẫn đang ở mức thấp, cộng với những tác động không thuận của kinh tế thế giới sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài… từ đó tác động không thuận lợi đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành thuế. Trước nguy cơ suy giảm kinh tế kéo dài, Chính phủ chủ trương thực hiện tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế với các giải pháp đồng bộ nhằm tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, thuận lợi cho doanh nghiệp vượt khó, từng bước hồi phục và phát triển bền vững. Theo đó, Chính phủ dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện một số chính sách miễn, giảm gia hạn thuế cho một số doanh nghiệp (doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông lâm, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội; doanh nghiệp sản xuất sắt, thép, xi măng, gạch, ngói;…) nhằm khắc phục tình trạng đình đốn sản xuất, hỗ trợ và thúc đẩy tiêu dùng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2013 và các năm tiếp theo. Do vậy, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013 Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố tập trung triển khai thực hiện kịp thời một số công việc trọng tâm sau:

1. Triển khai giao dự toán pháp lệnh

Trên cơ sở dự toán pháp lệnh Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao, Cục Thuế tính toán, phân bổ và giao kịp thời nhiệm vụ thu cho các đơn vị trực thuộc, thời điểm giao dự toán hoàn thành trước ngày 31/12/2012. Khi tính toán, phân bổ giao nhiệm vụ thu năm 2013 cho các đơn vị trực thuộc, Cục Thuế cần chú ý một số điểm sau:

– Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn phải bảo đảm bằng hoặc cao hơn mức dự toán thu trên địa bàn đã giao tại Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 3/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Khi giao dự toán cho các đơn vị (các phòng, các Chi cục Thuế), phải thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể các nguồn thu phát sinh năm 2012, dự báo nguồn phát sinh thu năm 2013 và khả năng thu nộp NSNN trên từng địa bàn, tổng hợp đầy đủ để giao nhiệm vụ thu cho sát đối với từng khoản thu, sắc thuế, từng địa bàn, hạn chế tối đa việc xảy ra tình trạng mất cân đối thu chi cho các cấp ngân sách và thúc đẩy các đơn vị quản lý tăng cường quản lý, khai thác nguồn thu, tích cực thu hồi nợ thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách.

– Rà soát, đôn đốc thu kịp thời số kiến nghị tăng thu từ kết quả thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và số thuế TNDN, thuế GTGT, tiền sử dụng đất được gia hạn nộp của năm 2012 đến thời hạn phải nộp vào ngân sách.

– Nằm sát nguồn thu trên địa bàn, thống kê đầy đủ kết quả thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế năm 2012 trên cơ sở đó dự báo nguồn thu chính xác khi Chính phủ triển khai các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thuế trong năm 2013, từ đó chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu ngay từ đầu năm để bù đắp khoản hụt thu.

2. Đăng ký chỉ tiêu phấn đấu trong nội bộ ngành thuế

Trên cơ sở rà soát, đánh giá lại các nguồn thu, rà soát những khoản thu, sắc thuế còn thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng, dự báo khả năng khai thác, tăng thu để xác định chỉ tiêu phấn đấu và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu năm 2013 với Tổng cục Thuế. Để tạo khí thế thực hiện tốt nhiệm vụ, Cục Thuế tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm với tinh thần phấn đấu nỗ lực nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao.

Đề nghị các Cục Thuế tổng hợp số giao dự toán thu ngân sách năm 2013 theo Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh, thành phố và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2013 (theo mẫu biểu đính kèm), báo cáo bằng văn bản về Tổng cục Thuế, chậm nhất ngày 06/01/2013 (kèm theo bản sao Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh, thành phố), đồng thời gửi thư điện tử theo địa chỉ: [email protected] và [email protected]

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post