Công văn 461/BYT-ATTP Về việc thông báo đính chính khoản 4 Điều 4 Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/09/2012 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 461/BYT-ATTP Về việc thông báo đính chính khoản 4 Điều 4 Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/09/2012

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 461/BYT-ATTP

Về việc thông báo đính chính khoản 4 Điều 4 Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/09/2012

Công văn 461/BYT-ATTP của Bộ Y tế ngày 21 tháng 01 năm 2013 về việc thông báo đính chính khoản 4 Điều 4 Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/09/2012.

Bạn đang xem: Công văn 461/BYT-ATTP Về việc thông báo đính chính khoản 4 Điều 4 Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/09/2012

BỘ Y TẾ

———-
Số: 461/BYT-ATTP
V/v: Thông báo đính chính khoản 4 Điều 4
Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/09/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

– Văn phòng Chính phủ (Công báo, Vụ KGVX, Cổng TTĐTCP);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ;
– Cổng TTĐT BYT.

Ngày 12/09/2012, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư số 15/2012/TT-BYT “quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm” và đã được đăng trên Công báo số 603 + 604 ngày 26/09/2012.

Tại khoản 4, Điều 4 của thông tư có quy định “4. Có đủ giá, kệ bảo quản làm bằng các vật liệu chắc chắn, hợp vệ sinh; bảo đảm đủ ánh sáng và che chắn an toàn. Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 20cm, cách tường tối thiểu 30cm và cách trần tối thiểu 50cm”.

Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật trong đánh máy, nay Bộ Y tế xin được đính chính lại như sau:

4. Có đủ giá, kệ bảo quản làm bằng các vật liệu chắc chắn, hợp vệ sinh; bảo đảm đủ ánh sáng và che chắn an toàn. Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 15cm, cách tường tối thiểu 30cm và cách trần tối thiểu 50cm.”.

Xin trân trọng thông báo./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thanh Long

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post