Công văn 440/2013/TCHQ-GSQL Tạm nhập khẩu miễn thuế ngoài định lượng 01 xe ôtô của Đại sứ quán Belarus - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 440/2013/TCHQ-GSQL Tạm nhập khẩu miễn thuế ngoài định lượng 01 xe ôtô của Đại sứ quán Belarus

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 440/2013/TCHQ-GSQL

Tạm nhập khẩu miễn thuế ngoài định lượng 01 xe ôtô của Đại sứ quán Belarus

Công văn 440/2013/TCHQ-GSQL về tạm nhập khẩu miễn thuế ngoài định lượng 01 xe ôtô của Đại sứ quán Belarus do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 440/2013/TCHQ-GSQL Tạm nhập khẩu miễn thuế ngoài định lượng 01 xe ôtô của Đại sứ quán Belarus

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
———–
Số: 440/TCHQ-GSQL
V/v: Tạm nhập khẩu miễn thuế ngoài định lượng
01 xe ôtô của ĐSQ Belarus

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Cục Lễ tân Nhà nước – Bộ Ngoại giao
(Địa chỉ: Số 06 Chu Văn An – Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 17/LT-ƯĐMT ngày 08/01/2013 của Cục Lễ tân Nhà nước – Bộ Ngoại giao về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công Thương – Tài chính – Ngoại giao thì định lượng xe ôtô được tạm nhập khẩu miễn thuế đối với cơ quan 5 người trở xuống là 03 chiếc; thêm 3 người được tạm nhập khẩu miễn thuế thêm 01 chiếc. Tuy nhiên, theo thông báo của Cục Lễ tân Nhà nước tại công văn số 17/LT-ƯĐMT và trình bày của Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội tại công hàm số 1659/1 ngày 26/12/2012, hiện biên chế của Đại sứ quán là 06 người.

Do vậy, căn cứ quy định tại điểm 3, mục II Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG thì lý do của Đại sứ quán là tăng thêm 01 người, đề nghị được tạm nhập khẩu ngoài tiêu chuẩn định lượng 01 xe là chưa hợp lý. Để tránh tạo tiền lệ giải quyết đối với các trường hợp tương tự cũng như đảm bảo sự công bằng giữa các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, quan điểm của Tổng cục Hải quan là không giải quyết để Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội được tạm nhập khẩu miễn thuế ngoài tiêu chuẩn định lượng quy định 01 chiếc xe ôtô hiệu Nissan X-Trail 2,5 nêu trên.

Tuy nhiên, hiện chiếc xe đã được chuyển về cảng Hải Phòng. Do vậy, để tránh chi phí lưu kho bãi, Tổng cục Hải quan nhất trí để Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội được tạm nhận xe về tự bảo quản với điều kiện:

– Nơi bảo quản chiếc xe ôtô nêu trên phải đáp ứng điều kiện quản lý của cơ quan Hải quan;

– Đại sứ quán có trách nhiệm bảo quản nguyên trạng chiếc xe ôtô và thực hiện đúng các quy định sau này của cơ quan Hải quan, kể cả việc phải tái xuất chiếc xe và xử lý vi phạm theo pháp luật Việt Nam (nếu có).

Đại sứ quán chỉ được tạm nhập khẩu chiếc xe ôtô nêu trên để sử dụng khi Đại sứ quán thanh lý một trong số xe đang sử dụng hoặc Đại sứ quán tăng biên chế cán bộ, nhân viên theo số lượng quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG.

Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Cục Lễ tân Nhà nước – Bộ Ngoại giao được biết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– ĐSQ Belarus tại HN (thay phúc đáp số 1659/1 ngày 26/12/2012);
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Dương Thái

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post