Công văn 3717/BHXH-CNTT Hướng dẫn triển khai ứng dụng VssID - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 3717/BHXH-CNTT Hướng dẫn triển khai ứng dụng VssID

pgdsathay
pgdsathay 05/04/2023

Công văn 3717/BHXH-CNTT

Hướng dẫn triển khai ứng dụng VssID

Ngày 25/11/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3717/BHXH-CNTT năm 2020 về triển khai ứng dụng VssID. 

Bạn đang xem: Công văn 3717/BHXH-CNTT Hướng dẫn triển khai ứng dụng VssID

Nhằm đẩy mạnh sử dụng ứng dụng VssID trong phạm vi cả nước, BHXH Việt Nam yêu cầu  khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

  • Phổ biến, quán triệt và yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đăng ký tài khoản giao dịch điện tử.
  • Khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể, linh hoạt, thiết thực với quyết tâm chính trị cao nhất để hỗ trợ.
  • Tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi kiến nghị để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia.
  • Trung tâm Truyền thông chủ trì với các tỉnh xây dựng kế hoạch (chương trình hoạt động, kịch bản truyền hình, tờ rơi…) để tổ chức các hoạt động truyền thông.

Nội dung Công văn 3717/BHXH-CNTT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3717/BHXH-CNTT
V/v triển khai ứng dụng VssID

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:

– Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

VssID – Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được cung cấp trên Google Play cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android và AppStore cho thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS của Apple để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy như hiện nay.

Để đẩy mạnh việc ứng dụng VssID trong phạm vi cả nước, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BHXH tỉnh), Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Phổ biến, quán triệt và yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đăng ký tài khoản giao dịch điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 2659/BHXH-CNTT ngày 21/8/2020 của BHXH Việt Nam; thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân; đánh giá, tham gia góp ý về ứng dụng VssID được cung cấp trên Google Play và AppStore (hoàn thành trước ngày 30/11/2020); tuyên truyền, giải đáp và hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID cho các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (người tham gia) thuộc các doanh nghiệp, cơ sở y tế, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.

2. Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với Tạp chí BHXH và BHXH các tỉnh xây dựng kế hoạch (chương trình hoạt động, kịch bản truyền hình, tờ rơi…) để tổ chức các hoạt động truyền thông, các đợt tuyên truyền cao điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác phù hợp với đối tượng đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN và chưa tham gia về ứng dụng VssID. Trong đó lưu ý các nội dung: hướng dẫn, điều kiện để cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng; các tiện ích, tính năng cơ bản của ứng dụng… và lợi ích của việc sử dụng VssID.

3. Khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể, linh hoạt, thiết thực với quyết tâm chính trị cao nhất để hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH và sử dụng VssID, trong đó:

a. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ kê khai để cấp tài khoản giao dịch điện tử cá nhân theo quy trình tại Công văn số 2659/BHXH-CNTT. Đảm bảo các điều kiện để sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng ứng dụng VssID. Phối hợp với BHXH thành phố Hà Nội, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các đợt giới thiệu về ứng dụng VssID kết hợp với đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH tại các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương.

b) Giám đốc BHXH tỉnh trực tiếp chỉ đạo:

– Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng chủ trì xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong đơn vị và các đại lý thu, đơn vị, tổ chức có liên quan để bố trí các bàn đăng ký di động tại các khu công nghiệp, các nơi đông dân cư, các đơn vị sử dụng lao động có nhiều người tham gia, các cơ sở KCB BHYT…. để hỗ trợ kê khai và thực hiện xác nhận nhân thân của người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Hỗ trợ người dân đăng ký cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID. Phổ biến, tập huấn cho cán bộ phụ trách BHXH của đơn vị, đại lý thu BHXH, BHYT để giới thiệu về các tính năng, tiện ích đối với người tham gia và hướng dẫn người tham gia đến đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

– Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan BHXH tỉnh, BHXH các quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (BHXH huyện) bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH từ người đăng ký, thực hiện ngay việc phê duyệt cấp tài khoản và hỗ trợ, hướng dẫn người đăng ký cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID ( chi tiết theo Phụ lục hướng dẫn gửi kèm). Phổ biến, giới thiệu hướng dẫn cho đại lý thu, cán bộ phụ trách công tác BHXH của đơn vị các tính năng, tiện ích của ứng dụng VssID để hỗ trợ người dân đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

4. Thông báo bằng văn bản với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn về việc Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thống nhất thí điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID theo đó người tham gia BHYT tại 10 tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên – Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum) bị ảnh hưởng nặng nề của đợt bão lũ vừa qua có thể sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi KCB BHYT thay cho thẻ BHYT giấy. Bố trí cán bộ thường trực đường dây nóng để xử lý ngay các trường hợp phát sinh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT .

5. Tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi kiến nghị để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia.

a) Giám đốc BHXH tỉnh nơi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị chịu trách nhiệm chỉ đạo việc giải quyết xử lý các phản ánh, kiến nghị của người tham gia. Trường hợp phản ánh, kiến nghị của người tham gia có liên quan đến cơ quan BHXH khác, cơ quan BHXH nơi tiếp nhận phải chủ động phối hợp với cơ quan BHXH nơi có liên quan để giải quyết. Nghiêm cấm việc đùn đẩy trách nhiệm dưới mọi hình thức hoặc yêu cầu người dân phải liên hệ với cơ quan BHXH nơi tham gia để giải quyết.

b) Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ chủ trì theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, xử lý các phản ánh, kiến nghị liên quan đến: Thông tin cá nhân; Quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Thông tin trên thẻ BHYT….

c) Ban Thực hiện chính sách BHXH chủ trì theo dõi, đôn đốc việc giải quyết xử lý các phản ánh, kiến nghị liên quan đến thông tin hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

d) Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì theo dõi, đôn đốc việc giải quyết xử lý các phản ánh, kiến nghị liên quan đến khám, chữa bệnh BHYT.

đ) Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị thường trực, có trách nhiệm giám sát việc triển khai, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trong toàn ngành để triển khai ứng dụng VssID. Định kỳ, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo ngành tình hình triển khai ứng dụng và đề xuất lộ trình, kế hoạch bổ sung các dịch vụ, tiện ích trên ứng dụng VssID. Phối hợp với Vụ Thi đua – Khen thưởng kịp thời báo cáo Tổng Giám đốc biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai ứng dụng VssID.

BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các yêu cầu tại văn bản này, thường xuyên báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân để tranh thủ sự ủng hộ, quan tâm chỉ đạo trong tổ chức thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
– Ban Tuyên giáo Trung ương; (để b/c);
– UBVCVĐXH của Quốc hội; (để b/c);
– VPCP, Bộ Y tế, Bộ LĐTB&XH, BTC, Bộ TTTT; (để b/c);
– Hội đồng QL BHXH Việt Nam; (để b/c);
– UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Sở Y tế, Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ;
– Lưu: VT, CNTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

…………….

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post