Công văn 3330/TCHQ-GSQL Đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại kho ngoại quan - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 3330/TCHQ-GSQL Đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại kho ngoại quan

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Công văn 3330/TCHQ-GSQL

Đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại kho ngoại quan

Công văn 3330/TCHQ-GSQL năm 2013 đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 3330/TCHQ-GSQL Đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại kho ngoại quan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Số: 3330/TCHQ-GSQL
V/v đóng gói bao bì, dán nhãn phụ sản phẩm tại kho ngoại quan.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1931/HQHCM-GSQL ngày 04/6/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu. Căn cứ Điều 47 Luật Hải quan 2005, Điều 23 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ phần Transimex – Sài Gòn thực hiện dịch vụ đóng gói mặt hàng nước giải khát từ Anh quốc vào thùng carton, dán nhãn phụ vào sản phẩm tại kho ngoại quan để tái xuất sang Australia.

2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan giám sát chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng quy định; không được nhập khẩu các sản phẩm này vào Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post