Công văn 2731/TCHQ-GSQL Bổ sung định mức nguyên liệu, vật tư cho hợp đồng gia công - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 2731/TCHQ-GSQL Bổ sung định mức nguyên liệu, vật tư cho hợp đồng gia công

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Công văn 2731/TCHQ-GSQL

Bổ sung định mức nguyên liệu, vật tư cho hợp đồng gia công

Công văn 2731/TCHQ-GSQL về bổ sung định mức nguyên liệu, vật tư cho hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 2731/TCHQ-GSQL Bổ sung định mức nguyên liệu, vật tư cho hợp đồng gia công

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Số: 2731/TCHQ-GSQL
V/v bổ sung định mức nguyên liệu, vật tư cho HĐGC

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1163/HQBRVT-GSQL ngày 07/5/2013 về việc điều chỉnh định mức nguyên liệu gia công sau khi xuất khẩu sản phẩm của Công ty TNHH Cơ khí Chieng Shyong Việt Nam; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Giao Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu căn cứ công văn giải trình, cam kết của doanh nghiệp, tiến hành kiểm tra hồ sơ thanh khoản, sổ kế toán, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, lượng tồn nguyên phụ liệu thực tế, định mức sử dụng nguyên vật liệu. Nếu qua kiểm tra có căn cứ xác định giải trình của doanh nghiệp là đúng thì thực hiện thanh khoản theo quy định.

– Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

– Thực hiện ngay việc kiểm tra sau thông qua đối với Công ty TNHH Cơ khí Chieng Shyong Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post