Công văn 2717/BHXH-QLT Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 01/01/2019 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 2717/BHXH-QLT Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 01/01/2019

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 2717/BHXH-QLT

Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 01/01/2019

Ngày 20/12/2018, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2717/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2019. Sau đây là nội dung chi tiết Công văn, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải tại đây.

Bạn đang xem: Công văn 2717/BHXH-QLT Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 01/01/2019

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2717/BHXH-QLT
V/v hưng dn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM.

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), như sau:

1. Kể từ ngày 01/01/2019, các đơn vị sử dụng lao động rà soát lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi với cơ quan quản lý nhà nước về lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới dưới đây. Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng.

Mức lương tối thiểu vùng mới được áp dụng như sau:

– Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè.

– Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có chi nhánh hoạt động trên địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định đối với địa bàn đó.

2. Doanh nghiệp phải thực hiện mức lương giao kết hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN và BHTNLĐ-BNN như sau:

– Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất.

– Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

3. Chậm nhất đến ngày 28/02/2019, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo lương tối thiểu vùng mới.

Quá thời hạn trên mà đơn vị chưa điều chỉnh, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho bằng mức Iương tối thiểu vùng mới đối với người lao động làm công việc giản đơn và thêm 7% đối với người lao động làm công việc đã qua học nghề đào tạo cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.

4. Cơ quan BHXH chỉ xác nhận quá trình BHXH, BHTN và giải quyết các chế độ khi đơn vị thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh Iương tối thiểu vùng đúng quy định trên. Mọi trường hợp chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ của người lao động đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Ban Giám đốc;
– Các phòng nghiệp vụ;
– BHXH quận – huyện;
– Website BHXH TPHCM;
– Lưu: VT, QLT(Thi).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post