Công văn 1052/2013/BTC-TCHQ Vướng mắc trong thực hiện Thông tư 62/2012/TT-BTC d - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 1052/2013/BTC-TCHQ Vướng mắc trong thực hiện Thông tư 62/2012/TT-BTC d

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 1052/2013/BTC-TCHQ

Vướng mắc trong thực hiện Thông tư 62/2012/TT-BTC d

Công văn 1052/2013/BTC-TCHQ về vướng mắc trong thực hiện Thông tư 62/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 1052/2013/BTC-TCHQ Vướng mắc trong thực hiện Thông tư 62/2012/TT-BTC d

BỘ TÀI CHÍNH
———–
Số: 1052/BTC-TCHQ
V/v: Vướng mắc trong thực hiện Thông tư
số 62/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Tổng công ty Dầu Việt Nam.
(đ/c: số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM)

Trả lời công văn số 9066/DVN-SPD/C ngày 27/11/2012 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng:

Khi thực hiện tái xuất theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 62/2012/TT-BTC và thanh khoản tờ khai tạm nhập theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 62/2012/TT-BTC Tổng công ty Dầu Việt Nam nộp 01 bản chụp liên 2 hóa đơn mua xăng dầu từ bản gốc đã lập, giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (hoặc người được giám đốc ủy quyền) ký xác nhận trên bản chụp (xuất trình bản gốc để công chức hải quan đối chiếu khi thực hiện thủ tục hải quan tái xuất xăng dầu và thanh khoản tờ khai tạm nhập theo quy định).

2. Về xử phạt vi phạm hành chính:

Căn cứ khoản 1 Điều 38 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan thì việc Tổng công ty Dầu Việt Nam thực hiện thanh khoản sai thời hạn quy định không thuộc trường hợp được miễn xử phạt vi phạm hành chính.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng công ty Dầu Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC, Vụ CST, Cục TCDN (để p/h);
– Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/h);
– Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, số 1 Khâm Thiên, Hà Nội (để biết);
– Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post