Chế độ nghỉ phép của giáo viên các cấp Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm - Phòng GD&DT Sa Thầy

Chế độ nghỉ phép của giáo viên các cấp Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Chế độ nghỉ phép của giáo viên các cấp

Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm

Có rất nhiều giáo viên chưa nắm rõ chế độ nghỉ hè, nghỉ phép của mình như thế nào cho đúng quy định. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây, để nắm được những quy định nghỉ phép hàng năm của các giáo viên tiểu học, THCS, THPT.

Bạn đang xem: Chế độ nghỉ phép của giáo viên các cấp Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm

Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên các cấp

Cách tính lương giáo viên tiểu học theo quy định mới nhất 2017

Chế độ nghỉ phép của giáo viên các cấp

Mỗi giáo viên được nghỉ hè hai tháng

Theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT thì Bộ GD-ĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Theo đó, từ ngày 6/12/2009, thời gian làm việc của giáo viên trong năm học là 42 tuần, thời gian nghỉ hè là hai tháng, hưởng nguyên lương và phụ cấp.

Trong khung thời gian làm việc trên, thời gian dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định đối với giáo viên tiểu học là 35 tuần, với giáo viên THCS và THPT là 37 tuần. Định mức tiết dạy trong một tuần của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS 19 tiết, giáo viên THPT 17 tiết. Định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp THCS, 15 tiết ở cấp THPT. Đối với giáo viên phổ thông dân tộc bán trú, định mức tiết dạy trong một tuần ở cấp tiểu học là 21 tiết, THCS 17 tiết. Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp THCS. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ hai đến ba tiết một tuần, tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định. Riêng hiệu trưởng, ngoài công tác quản lý phải dạy hai tiết một tuần, hiệu phó dạy bốn tiết một tuần. Bộ GD-ĐT cũng quy định, thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hàng năm là hai tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có). Chế độ làm việc này áp dụng từ ngày 6/12.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm

– Hỏi: Tôi là giáo viên của một trường THCS công lập. Do yêu cầu công việc của nhà trường nên tôi không được nghỉ. Vậy trong năm học tôi muốn xin nghỉ phép để giải quyết việc gia đình có được không?

Theo quy định thì chế độ nghỉ phép hằng năm của tôi được quy định thế nào?

– Trả lời:

Theo Khoản 3 Điều 5 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạọ quy định về thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên như sau: Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: Nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể:

Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có); Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Còn tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm đối với cán bộ công chức, viên chức lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 57/2014/TT-BTC) quy định về phạm vi thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm các khoản sau đây:

– Tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi đi nghỉ phép hàng năm.

– Thanh toán tiền lương hoặc tiền bồi dưỡng cho những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm”.

Căn cứ các quy định nêu trên, bạn là giáo viên đang giảng dạy tại một trường công lập, do đó, thời gian nghỉ hè 02 tháng sẽ được tính là thời gian nghỉ phép hằng năm được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có). Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của nhà trường, hiệu trưởng có thể bố trí thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên một cách hợp lý theo quy định.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post