Cách sử dụng các hàm đếm Count, Counta, Countif, Countifs trong Excel - Phòng GD&DT Sa Thầy

Cách sử dụng các hàm đếm Count, Counta, Countif, Countifs trong Excel

pgdsathay
pgdsathay 22/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Cách sử dụng các hàm đếm Count, Counta, Countif, Countifs trong Excel.

Hàm đếm trong Excel được chia thành nhiều loại, hầu hết các hàm này đều rất dễ dùng để đếm các ô trên bảng tính dựa theo những điều kiện khác nhau. Dưới đây VietJack sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng các hàm đếm: Count, Counta, Countif, Countifs chi tiết để áp dụng tính toán khi sử dụng.

Tải Microsoft Excel 2016/2019 Tải Microsoft Office 2019

Bạn đang xem: Cách sử dụng các hàm đếm Count, Counta, Countif, Countifs trong Excel

Video hướng dẫn dùng hàm đếm Count, Counta, Countif

Các loại hàm đếm và ý nghĩa của các hàm đếm trong Excel

  • COUNT: Hàm đếm các ô có chứa số
  • COUNTA: Hàm đếm các ô không rỗng
  • COUNTIF: Hàm đếm theo một điều kiện
  • COUNTIFS: Hàm đếm theo nhiều điều kiện

Cách dùng hàm COUNT

Cú pháp: =COUNT(value1, value2, …)

Trong đó: value1, value2, … là các giá trị cần đếm dạng số.

Ví dụ: Tính số ô chứa số trong bảng dưới đây.

Tại ô bất kỳ bên ngoài bảng hãy nhập công thức: =COUNT(E5:I9)

Ngay sau đó kết quả thu được sẽ là 18 ô số.

Cách dùng hàm COUNT

Cách dùng hàm COUNTA

Cú pháp: =COUNT(value1, value2, …)

Trong đó: value1, value2, … là các giá trị cần đếm.

Ví dụ: Tính số ô không rỗng trong bảng dưới đây.

Tại ô bất kỳ bên ngoài bảng hãy nhập công thức: =COUNTA(E5:I9)

Ngay sau đó kết quả thu được sẽ là 23 ô.

Cách dùng hàm COUNTA
Cách dùng hàm COUNTA

Cách dùng hàm COUNTIF

Cú pháp: =COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

  • Range: vùng dữ liệu cần đếm
  • Criteria: điều kiện để đếm.

Ví dụ: Đếm ô rỗng trong bảng dưới đây

Tại ô bất kỳ bên ngoài bảng hãy nhập công thức: =COUNTIF(E5:I9,””)

Ngay sau đó kết quả thu được sẽ là 2 ô.

Cách dùng hàm COUNTIF
Cách dùng hàm COUNTIF

Cách dùng hàm COUNTIFS

Cú pháp: COUNTIFS(criteria_range1, range1, [criteria_rang2, range2] …)

Trong đó:

  • Range1, Range2: là các vùng dữ liệu cần đếm
  • Criteria1, Criteria2: Các điều kiện để đếm.

Ví dụ: Đếm số người có Điểm toán trên 6 và điểm hóa trên 9. Tại ô bất kỳ bên ngoài bảng hãy nhập công thức: =COUNTIFS(G5:G9,”>6″,I5:I9,”>=9″)

Ngay sau đó kết quả thu được sẽ là 3 ô.

Cách dùng hàm COUNTIFS
Cách dùng hàm COUNTIFS

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post