Cách so sánh hai cột trong Excel - Phòng GD&DT Sa Thầy

Cách so sánh hai cột trong Excel

pgdsathay
pgdsathay 03/01/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Cách so sánh hai cột trong Excel.

Khi xử lý bảng tính Excel lớn, so sánh dữ liệu từ hai cột trong Excel có thể tốn thời gian. Thay vì ngồi tự tay phân tích, bạn có thể áp dụng cách sau để so sánh hai cột trong Microsoft Excel.

So sánh cột trong Excel

Bạn đang xem: Cách so sánh hai cột trong Excel

Cách highlight dữ liệu trùng lặp

Nếu muốn so sánh hai cột trong Excel nhưng không muốn thêm cột thứ 3 nếu dữ liệu hiện tồn tại ở cả hai cột, bạn có thể dùng tính năng định dạng có điều kiện.

1. Chọn các ô dữ liệu bạn muốn so sánh.

2. Tới tab Home.

3. Từ nhóm Styles, mở menu Conditional Formatting.

4. Click Highlight Cells Rules > Duplicate Values.

So sánh hai cột trong Excel

5. Trong cửa sổ Duplicate Values, đảm bảo Format cells that contain được đặt sang Duplicate và chọn định dạng cạnh values with.

Định dạng các ô chứa giá trị liên quan trong Excel

6. Click OK.

Excel giờ sẽ làm nổi bật các tên hiện trong cả hai cột.

Cách highlight dữ liệu độc đáo

Bạn có thể dùng chức năng này nếu muốn nhận diện dữ liệu không nằm trong cả hai cột.

  1. Chọn bộ dữ liệu.
  2. Một lần nữa, tới Home > Conditional Formatting > Highlight Cells Rules > Duplicate Values.
  3. Đối với Format cells that contain, chọn Unique.
  4. Chọn cách dữ liệu không trùng khớp được làm nổi bật và click OK.

Excel giờ sẽ làm nổi bật các tên, chỉ có thể được tìm thấy ở một trong số hai cột.

So sánh hai cột dữ liệu trong Excel

Đánh dấu các hàng có dữ liệu giống nhau

Nếu cần trình bày dữ liệu giống nhau trực quan hơn, bạn có thể khiến Excel tìm những dữ liệu trùng khớp ở cả hai cột và đánh dấu những hàng chứa chúng. Như đã từng làm ở phương pháp trước đó, chúng ta sẽ dùng tính năng định dạng có điều kiện nhưng sẽ thêm một số bước.

Bằng cách này, bạn sẽ có một hình ảnh trực quan, giúp xác định dữ liệu trùng khớp nhanh hơn so với việc đọc qua một cột riêng lẻ. Hãy làm theo những bước này để dùng định dạng có điều kiện của Excel so sánh hai cột dữ liệu:

1. Chọn dữ liệu bạn muốn so sánh (không bao gồm tiêu đề) và mở tab Home.

2. Click Conditional Formatting và chọn New Rule.

3. Từ Select a Rule Type, click Use a formula to determine which cells to format.

4. Nhập =$A2=$B2 vào trường bên dưới, Format values where this formula is true. Tại đây, A và B tương ứng với hai cột đang được so sánh.

Định dạng ô trong Excel

5. Để tùy biến cách Excel highlight các hàng, click Format và trong cửa sổ Format cells, chọn tab Fill. Bạn có thể chọn màu nền, kiểu mẫu và hoa văn. Bạn có thể xem trước mẫu thiết kế. Click OK sau khi hoàn tất quá trình tùy biến.

Định dạng các ô trong Excel

6. Click OK ở cửa sổ New Fromatting Rule, Excel sẽ highlight các hàng chứa dữ liệu trùng khớp ngay lập tức.

Quy tắc định dạng mới cho bảng Excel

Khi so sánh hai cột trong Exel bằng phương pháp này, bạn cũng có thể highlight các hàng với dữ liệu khác nau. Trải qua tất cả bước trên, tới bước 5, nhập công thức =$A2<>$B2 trong trường Format values where this formula is true.

Nhận diện giá trị trùng khớp bằng TRUE hoặc FALSE

Bạn có thể thêm một cột mới khi so sánh hai cột Excel. Dùng phương pháp này, bạn sẽ thêm một cột thứ 3 hiển thị TRUE nếu dữ liệu trùng khớp và FALSE nếu dữ liệu không trùng khớp.

Đối với cột thứ ba, dùng công thức =A2=B2 để so sánh hai cột đầu tiên.

Xác định các giá trị đúng và sai trong Excel

So sánh hai cột bằng hàm IF

Một phương pháp khác để phân tích dữ liệu Excel từ hai cột là dùng hàm IF. Điều này tương tự như cách kể trên, thế nhưng, bạn có thể tùy biến giá trị được hiển thị bằng cách này.

Thay vì có các giá trị TRUE hoặc FALSE, bạn có thể đặt giá trị cho dữ liệu khớp hoặc khác nhau. Ở ví dụ này, chúng ta sẽ dùng các giá trị Data matchesData doesn’t match.

Công thức mà chúng ta sử dụng cho cột này hiển thị kết quả là =IF(A2=B2,”Data Matches”,”Data Doesn’t Match”).

So sánh hai cột bằng hàm IF trong Excel

Trên đây là một số cách so sánh hai cột trong Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post