Cách bật menu giống Windows 11 trên Chrome - Phòng GD&DT Sa Thầy

Cách bật menu giống Windows 11 trên Chrome

pgdsathay
pgdsathay 28/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Cách bật menu giống Windows 11 trên Chrome.

Chế độ Windows 11 là tính năng thử nghiệm mới nhất trên Chrome 96. Dưới đây là cách bật mode Win 11 trên Google Chrome.

Chrome 96 bổ sung mode Windows 11 mới
Chrome 96 bổ sung mode Windows 11 mới

Ở bản cập nhật mới nhất, Google đã bổ sung một số tính năng thử nghiệm mới cho Windows. Chrome 96 giờ bao gồm một chế độ Windows 11, cho phép bạn dùng menu kiểu Win 11 tại vị trí có thể.

Bạn đang xem: Cách bật menu giống Windows 11 trên Chrome

Nếu muốn giao diện trình duyệt web của bạn giống desktop, dưới đây là cách bật chế độ Windows 11 thử nghiệm của Google Chrome.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post