Bảng phím tắt thường dùng trong LibreOffice Calc - Phòng GD&DT Sa Thầy

Bảng phím tắt thường dùng trong LibreOffice Calc

pgdsathay
pgdsathay 26/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Bảng phím tắt thường dùng trong LibreOffice Calc.

LibreOffice Calc là phần mềm bảng tính hữu ích không kém Excel. Bảng phím tắt dưới đây sẽ giúp bạn dùng LibreOffice Calc nhanh và hiệu quả hơn.

Bảng phím tắt trong LibreOffice Calc

Phím tắt Tác vụ
Điều hướng
Ctrl + Home Di chuyển con trỏ sang A1
Ctrl + End Chuyển con trỏ sang ô chứa dữ liệu mới nhất
Home Chuyển con trỏ sang ô đầu tiên của hàng
End Chuyển con trỏ sang ô cuối cùng của hàng
Shift + Home Chọn từ ô hiện tại tới ô đầu tiên của hàng
Shift + End Chọn từ ô hiện tại tới ô cuối cùng của hàng
Shift + Page up Chọn từ ô hiện tại lên một trang
Shift + Page down Chọn từ ô hiện tại xuống một trang
Ctrl + ← Chuyển con trỏ sang bên trái của phạm vi dữ liệu hiện tại
Ctrl + → Chuyển con trỏ sang bên phải của phạm vi dữ liệu hiện tại
Ctrl + ↑ Chuyển con trỏ lên trên phạm vi dữ liệu hiện tại
Ctrl + ↓ Chuyển con trỏ xuống dưới phạm vi dữ liệu hiện tại
Ctrl + Shift + Mũi tên Chọn toàn bộ ô chứa dữ liệu, theo hướng của mũi tên
Ctrl + Page up Di chuyển sheet sang trái
Ctrl + Page down Di chuyển sheet sang phải
Alt + Page up Chuyển một màn hình sang trái
Alt + Page down Chuyển một màn hình sang phải
Alt + ↓ Giảm chiều cao hàng hiện tại
Alt + ↑ Tăng chiều cao hàng hiện tại
Alt + → Tăng độ rộng cột hiện tại
Alt + ← Giảm độ rộng cột hiện tại
Alt + Shift + Mũi tên Khớp độ rộng cột và chiều cao hàng theo ô hiện tại
Shift + Ctrl + Page up Thêm sheet trước đó vào sheet hiện tại
Shift + Ctrl + Page down Thêm sheet tiếp theo vào sheet hiện tại
Ctrl + * Chọn phạm vi dữ liệu trong trỏ chuột
Ctrl + / Chọn công thức ma trận trong trỏ chuột
Ctrl + Plus Chèn ô
Ctrl + Minus Xóa ô
Enter Chuyển con trỏ xuống một ô
Ctrl + ` Hiện/Ẩn công thức
Định dạng
Ctrl + 1 Mở định dạng ô
Ctrl + Shift + 1 Hai vị trí thập phân
Ctrl + Shift + 2 Định dạng hàm mũ
Ctrl + Shift + 3 Định dạng ngày, tháng
Ctrl + Shift + 4 Định dạng tiền tệ
Ctrl + Shift + 5 Định dạng phần trăm
Ctrl + Shift + 6 Định dạng chuẩn
Chức năng
Ctrl + F1 Hiện bình luận
F2 Nhập chế độ chỉnh sửa
Ctrl + F2 Mở Function wizard
Shift + Ctrl + F2 Di chuyển con trỏ tới dòng nhập
Ctrl + F3 Mở Define names
Shift + Ctrl + F4 Hiện/ẩn trình duyệt database
F4 Sắp xếp lại các tham chiếu
F5 Hiện/Ẩn Navigator
Shift + F5 Tìm các ô được tính toán bởi ô được chọn
Shift + Ctrl + F5 Chuyển con trỏ sang vùng Sheet
F7 Kiểm tra chính tả
Shift + F7 Tìm ô để tính toán ô được chọn
Ctrl + F7 Mở Thesaurus
F8 Bật/Tắt chế độ lựa chọn
Ctrl + F8 Đánh dấu ô chứa các giá trị
F9 Tính toán lại công thức trong ô hiện tại
Ctrl + F9 Cập nhật biểu đồ
Ctrl + Shift + F9 Tính toán lại công thức trong tất cả các sheet
F11 Mở Styles
Shift + F11 Tạo một mẫu tài liệu
Shift + Ctrl + F11 Cập nhật mẫu
F12 Nhóm phạm vi dữ liệu được chọn
Ctrl + F12 Bỏ nhóm phạm vi dữ liệu được chọn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Bạn đang xem: Bảng phím tắt thường dùng trong LibreOffice Calc

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post