Bảng lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội mới nhất hiện nay Cách tính lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội năm 2017 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Bảng lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội mới nhất hiện nay Cách tính lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội năm 2017

pgdsathay
pgdsathay 30/10/2022

Bảng lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội mới nhất hiện nay

Cách tính lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội năm 2017

Bảng lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội mới nhất hiện nay

Thông tư 77/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ 25/7/2016.

Bạn đang xem: Bảng lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội mới nhất hiện nay Cách tính lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội năm 2017

Theo đó, hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng:

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng;

– Học viên cơ yếu;

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Hướng dẫn tính mức lương, phụ cấp và trợ cấp từ ngày 01/5/2016

  • Đối với mức lương và mức phụ cấp quân hàm:

– Mức lương = Mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng;

– Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu = Mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng;

– Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = Mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

  • Đối với mức phụ cấp lương:

– Các Khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

+ Người hưởng lương: Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1.210.000đồng/tháng x Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định;

+ Hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu: Mức phụ cấp = Mức phụ cấp quân hàm binh nhì, tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định.

– Các Khoản phụ cấp tính theo tỷ lệ %

+ Người hưởng lương: Mức phụ cấp = (Mức lương thực hiện từ 01/5/2016 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 01/5/2016 + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/5/2016) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định;

+ Hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu: Mức phụ cấp = Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Đối với các Khoản trợ cấp theo mức lương cơ sở: Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng x Số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định.

Lương và phụ cấp của lãnh đạo quân đội

Lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàn cơ yếu

Đơn vị tính: Đồng

TT

CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN

HỆ SỐ

MỨC LƯƠNG
THỰC HIỆN
TỪ 01/5/2016

1

Đại tướng

10,40

12.584.000

2

Thượng tướng

9,80

11.858.000

3

Trung tướng

9,20

11.132.000

4

Thiếu tướng

8,60

10.406.000

5

Đại tá

8,00

9.680.000

6

Thượng tá

7,30

8.833.000

7

Trung tá

6,60

7.986.000

8

Thiếu tá

6,00

7.260.000

9

Đại úy

5,40

6.534.000

10

Thượng úy

5,00

6.050.000

11

Trung úy

4,60

5.566.000

12

Thiếu úy

4,20

5.082.000

Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội nhân dân

Đơn vị tính: Đồng

SỐ TT CHỨC DANH LÃNH ĐẠO HỆ SỐ MỨC PHỤ CẤP
THỰC HIỆN
từ 01/5/2016
1 Bộ trưởng 1,50 1.815.000
2 Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 1,40 1.694.000
3 Chủ nhiệm Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 1,25 1.512.500
4 Tư lệnh Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng 1,10 1.331.000
5 Phó Tư lệnh Quân đoàn; Phó Tư lệnh Binh chủng 1,00 1.210.000
6 Sư đoàn trưởng 0,90 1.089.000
7 Lữ đoàn trưởng 0,80 968.000
8 Trung đoàn trưởng 0,70 847.000
9 Phó Trung đoàn trưởng 0,60 726.000
10 Tiểu đoàn trưởng 0,50 605.000
11 Phó Tiểu đoàn trưởng 0,40 484.000
12 Đại đội trưởng 0,30 363.000
13 Phó Đại đội trưởng 0,25 302.500
14 Trung đội trưởng 0,20 242.000

Bảng phụ cấp quan hàm hạ sĩ quan. binh sĩ và học viên cơ yếu

Đơn vị tính: Đồng

SỐ TT CẤP BẬC QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ HỆ SỐ MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/5/2016
1 Thượng sĩ 0,70 847.000
2 Trung sĩ 0,60 726.000
3 Hạ sĩ 0,50 605.000
4 Binh nhất 0,45 544.500
5 Binh nhì 0,40 484.000

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post