Bảng lương giáo viên Mầm non từ 01/07/2023 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Bảng lương giáo viên Mầm non từ 01/07/2023

pgdsathay
pgdsathay 10/06/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Bảng lương giáo viên Mầm non từ 01/07/2023.

Ngày 21/11/2022, Quốc hội đã thông qua việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng. Vậy khi lương cơ sở tăng, mức lương của giáo viên Mầm non sẽ như thế nào? Mời các bạn hãy cùng VietJack theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Theo quy định hiện hành mức lương cơ sở áp dụng đối với giáo viên tại cơ sở giáo dục công lập là 1.490.000 đồng/tháng. Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương, mức lương cơ sở đối với giáo viên khu vực công sẽ là 1,8 triệu đồng/tháng. Tùy vào bậc của hệ số lương khi áp dụng mức lương cơ sở, mức lương của giáo viên Mầm non sẽ khác nhau. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết Bảng lương giáo viên Mầm non từ 01/07/2023, mời các bạn cùng đón đọc nhé.

Bạn đang xem: Bảng lương giáo viên Mầm non từ 01/07/2023

1. Cách tính lương giáo viên mới nhất

Hiện nay, mức lương của giáo viên các cấp được tính theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó, hệ số lương giáo viên các cấp được quy định lần lượt tại các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT.

Về mức lương cơ sở:

Trước 01/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

Sau 01/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng (được Quốc hội thông qua vào chiều ngày 11/11/2022)

2. Bảng lương giáo viên Mầm non từ 01/7/2023

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1.800.000 triệu đồng/tháng.

Chi tiết bảng lương giáo viên tiểu học theo mức lương cơ sở:

Giáo viên Mầm non hạng I

Hệ số lương

Mức lương

(Đơn vị: Đồng)

Bậc 1 4,00 7.200.000
Bậc 2 4,34 7.812.000
Bậc 3 4,68 8.424.000
Bậc 4 5,02 9.036.000
Bậc 5 5,36 9.648.000
Bậc 6 5,70 10.260.000
Bậc 7 6,04 10.872.000
Bậc 8 6,38 11.484.000

Giáo viên Mầm non hạng II

Hệ số lương Mức lương(Đơn vị: Đồng)
Bậc 1 2,34 4.212.000
Bậc 2 2,67 4.806.000
Bậc 3 3,00 5.400.000
Bậc 4 3,33 5.994.000
Bậc 5 3,66 6.588.000
Bậc 6 3,99 7.182.000
Bậc 7 4,32 7.776.000
Bậc 8 4,65 8.370.000
Bậc 9 4,98 8.964.000

Giáo viên Mầm non hạng III

Hệ số lương Mức lương(Đơn vị: Đồng)
Bậc 1 2,10 3.618.000
Bậc 2 2,41 4.338.000
Bậc 3 2,72 4.896.000
Bậc 4 3,03 5.454.000
Bậc 5 3,34 6.012.000
Bậc 6 3,65 6.570.000
Bậc 7 3,96 7.128.000
Bậc 8 4,27 7.686.000
Bậc 9 4,58 8.244.000
Bậc 10 4,89 8.802.000

3. Bảng lương giáo viên mầm non từ 01/2023 đến 6/2023

Giáo viên Mầm non hạng I

Hệ số lương Mức lương(Đơn vị: Đồng)
Bậc 1 4,00 5.960.000
Bậc 2 4,34 6.466.600
Bậc 3 4,68 6.973.200
Bậc 4 5,02 7.479.800
Bậc 5 5,36 7.986.400
Bậc 6 5,70 8.493.000
Bậc 7 6,04 8.999.600
Bậc 8 6,38 9.506.200

Giáo viên Mầm non hạng II

Hệ số lương Mức lương(Đơn vị: Đồng)
Bậc 1 2,34 3.486.600
Bậc 2 2,67 3.978.300
Bậc 3 3,00 4.470.000
Bậc 4 3,33 4.961.600
Bậc 5 3,66 5.453.400
Bậc 6 3,99 5.945.100
Bậc 7 4,32 6.436.800
Bậc 8 4,65 6.928.500
Bậc 9 4,98 7.420.200

Giáo viên Mầm non hạng III

Hệ số lương Mức lương(Đơn vị: Đồng)
Bậc 1 2,10 3.129.000
Bậc 2 2,41 3.590.900
Bậc 3 2,72 4.052.800
Bậc 4 3,03 4.514.700
Bậc 5 3,34 4.976.600
Bậc 6 3,65 5.438.500
Bậc 7 3,96 5.900.400
Bậc 8 4,27 6.362.300
Bậc 9 4,58 6.824.400
Bậc 10 4,89 7.286.100

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post