Saturday, 16/10/2021 - 16:36|
TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SA THẦY
 • Lê Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0260.3821129
  • Email:
   ltphương.gdst@kontum.edu.vn
 • Phạm Thị Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0260.3821129
  • Email:
   ptrinh.gdst@kontum.edu.vn
 • Huỳnh Thị Lệ Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên
  • Điện thoại:
   0260.3821129
  • Email:
   htlthanh.gdst@kontum.edu.vn