Saturday, 16/10/2021 - 15:55|
TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SA THẦY
 • Hồ Thị Mai Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0260.3821129
  • Email:
   htmchau.gdst@kontum.edu.vn
 • Đinh Duy Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0260.3821129
  • Email:
   duytien.dgst@kontum.edu.vn